Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

93 Resultater

  • Myndighet: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
  • Vedtaksdato fra: 01.01.2019
  • Vedtaksdato til: 31.12.2019
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Ekstra tur - Myldingi naturreservat og Rondane nasjonalpark - dispensasjon til kjøring på vegen mellom Gammelgarden-Bjørnhollia ved sausanking 2019-2022 - Kampen og Mysuseter beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 19.12.2019 Verneområder
Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - snødekt mark - snøskuter - Ajersætra gbnr. 818_1_489 - delegert sak Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 18.12.2019 Verneområder
Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - snødekt mark - transport til Korstadbua ved fremre Vulutjønn - Anders Ånne - delegert sak Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 17.12.2019 Verneområder
Hemmeldalen NR - Dispensasjon - Motorferdsel - 2020 - 2022 - Skuter og helikopter - Birken Skifestival - Birken AS - delegert sak Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.12.2019 Verneområder
Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2019 - snødekt mark - transport til måsåhuset på Kuvheim - delegert sak Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.12.2019 Verneområder
Rondane NP - Dispensasjon - Motorferdsel - 2020 - 2026 - Oppkjøring av skiløyper - Venabygdsfjellet Turskiløyper SA - delegert sak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.12.2019 Verneområder
Grimsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - bar mark - restaurering av Måsåbu - delegert sak Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.12.2019 Verneområder
Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - snødekt mark - besiktigelse ved innføring av eiendomsskatt - Åmot kommune - delegert sak Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.12.2019 Verneområder
Melding om vedtak-Rondane NP - Forberedende klagebehandling - klage på avslag om tilbygg til naust i Vulufjell - Vulufjell fjellstyre
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 13.12.2019 Verneområder
Melding om vedtak-Dørålen LVO - Forberedende klagebehandling - Klage på vedtak om tillatelse og avslag på oppføring av tilbygg gbnr. 172 3 Folldal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 13.12.2019 Verneområder
Eksport