Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

26 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Forvaltningsområde: Både innenfor og utenfor forvaltningsområde
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av jerv i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2022 Rovvilt
Tillatelse - skadefelling av en jerv i deler av Sel , Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 4, 5, 7 og 8 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling av brunbjørn i region 6, 7 og 8 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.07.2022 Rovvilt
Forlenget skadefellingstillatelse på jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2022/2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 07.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.07.2022 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 29.06.2022 Rovvilt
Vedtak sak 23-22 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 27.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2022–15.2.2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.06.2022 Rovvilt
Eksport