Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

604 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Myndighetstype: Direktorat
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i region 3 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 6 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 7 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn 2022- 2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022/2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune, rovviltregion 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om å felle jerv i deler av region 6 og 7 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Låarte sijte reinbeitedistrikt, Lierne kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Eksport