Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

369 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 6 - Trøndelag og Møre og Romsdal
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv våren 2022 - hele landet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling av brunbjørn i region 6, 7 og 8 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 6 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn 2022- 2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om å felle jerv i deler av region 6 og 7 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Låarte sijte reinbeitedistrikt, Lierne kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne og unger i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Overhalla kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne og unger i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i Surnadal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.05.2022 Rovvilt
Eksport