Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2262 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Skadefelling
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Endringsvedtak - skadefellingstillatelse på to bjørner i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner - 080822
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 08.08.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en jerv i deler av Vågå og Lom kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.08.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på – 1 – bjørn i området Máskevárri, Tana kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 05.08.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag om skadefelling av bjørnebinne med unger i Sør-Varanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på skadefellingstillatelse av bjørn i Sør-Varanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lesja
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.08.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn i deler av Midtre Gauldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 02.08.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingstillatelse på en jerv- Tynset øst beitelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en gaupe i deler av Kongsvinger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2022 Rovvilt
Eksport