Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

93 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Kvotejakt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i regionene 7 og 8 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.02.2022 Rovvilt
Avgjørelser av klager om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for kvotejakt på gaupe i region 2 for 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.01.2022 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe i 2022 - region 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2021 Rovvilt
Åpner ikke for kvotejakt på gaupe i 2022 - region 4 og 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2021 Rovvilt
Vedtak om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 06.12.2021 Rovvilt
Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.11.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltsregion 6 Midt-Norge i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 27.10.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote og jaktområder for kvotejakt på gaupe i region 3 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 21.10.2021 Rovvilt
Eksport