Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

15 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Vedtakstype: Enkeltvedtak etter omgjøring av eget tiltak
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Omgjøring av departementets avgjørelser av 23. november 2020 og 11. desember 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 18.12.2020 Rovvilt
Omgjøring av departementets klageavgjørelse av 23. november 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 11.12.2020 Rovvilt
Endring av vilkår knyttet til skadefellingstillatelse på en ulv i Vest-Agder gitt av Fylkesmannen i Agder 8. august 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.08.2019 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.07.2019 Rovvilt
Omgjøring av vedtak og avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Namsskogan kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 12.07.2019 Rovvilt
Endring av vedtak om kvote for lisesnfelling av ulv 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 26.03.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 201 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.03.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og utenfor revir i 2017-2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.12.2017 Rovvilt
Utviding av vedtak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 31.08.2017 Rovvilt
Justert vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2017-2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 29.06.2017 Rovvilt
Eksport