Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2818 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Endringsvedtak - skadefellingstillatelse på to bjørner i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner - 080822
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 08.08.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en jerv i deler av Vågå og Lom kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.08.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på – 1 – bjørn i området Máskevárri, Tana kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 05.08.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på skadefellingstillatelse av bjørn i Sør-Varanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag om skadefelling av bjørnebinne med unger i Sør-Varanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lesja
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.08.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn i deler av Midtre Gauldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 02.08.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingstillatelse på en jerv- Tynset øst beitelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en gaupe i deler av Kongsvinger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner – 010822
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av jerv i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Lesja kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Lesja kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.07.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner - 250722
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.07.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på -1- bjørn ved Alggašvárri - Tana kommune fra 240722-010822 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.07.2022 Rovvilt
Forlengelse og utvidelse av skadefellingstillatelse - bjørn - Hattfjelldal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Rana kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.07.2022 Rovvilt
Tillatelse - skadefelling av en jerv i deler av Sel , Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Nord-Odal, Stange, Våler, Åsnes, Elverum, Løten og Grue kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) jerv i deler av Rennebu, Midtre Gauldal og Tynset kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.07.2022 Rovvilt
Endringsvedtak - utvidelse av fellingsområde - skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Tolga og Tynset kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 4, 5, 7 og 8 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv våren 2022 - hele landet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvoter for betinget skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn i region 1 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Verdal kommune - 180722
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal og Folldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en (1) bjørn - Snåsa kommune / Snåasen Tjïelte - 15.07.22 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - bjørn - Hattfjelldal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 14.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe i Sør-Aurdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - bjørn - Grane kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 11.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én (1) bjørn i deler av Verdal kommune - 110722
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 11.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Gaudal kommune og deler av Lillehammer og Øyer kommuner. Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling av brunbjørn i region 6, 7 og 8 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.07.2022 Rovvilt
Forlenget skadefellingstillatelse på jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2022/2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 07.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på -1- bjørn ved Sirbma - Tana kommune 07072022-14072022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Lesja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos og Flatanger kommuner – 5.7.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 05.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i Nord-Odal med flere kommuner - utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn - Snåsa kommune / Snåasen Tjïelte - 01.07.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på gaupe - Eidsvoll Sankelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.06.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 29.06.2022 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 29.06.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.06.2022 Rovvilt
Vedtak sak 23-22 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 27.06.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner – 25.06.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i Nord-Odal med flere kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv 1.6.2022–15.2.2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 22.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Lom og Vågå kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i Hamar med flere kommuner - utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2022–15.2.2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.06.2022 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe i deler av Kongsvinger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.06.2022 Rovvilt
Vedtak lisensfelling av jerv og ulv i rovviltregion 1 for 2022 - 2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 17.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Marsjødrifta beitelag - Folldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset og Alvdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv - Hamar med flere kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en bjørn i deler av Løten, Stange, Våler og Elverum kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Os kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Løten kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Os kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Lom og Skjåk - Liafjellet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.06.2022 Rovvilt
Forlenget fellingstillatelse på ulv i Stange m flere kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.06.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner – 03.06.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 03.06.2022 Rovvilt
Oversendelse av klage på vedtak - avslag på skadefellingstillatelse på bjørn i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av inntil to bjørner i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i region 3 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 6 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 7 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.06.2022 Rovvilt
Søknad om skadefellingstillatelse på gaupe i Ringsaker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner 010622
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn 2022- 2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022/2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune, rovviltregion 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 31.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Seljord, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 29.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om å felle jerv i deler av region 6 og 7 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Låarte sijte reinbeitedistrikt, Lierne kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne med unger i Sør-Varanger kommune 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne og unger i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av én ulv i deler av Kongsberg, Flesberg og Notodden kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Overhalla kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Gudbrandsdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 6 Midt-Norge 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 6 Midt-Norge 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i Stange, Løten, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Kongsvinger, Sør- Odal, Nes og Eidsvoll kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv- Alvdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Gudbrandsdal Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne og unger i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 13.05.2022 Rovvilt
Utvidelse av området for skadefelling av ulv - Drammen, Lier, Øvre Eiker og deler av Asker, Kongsberg, Flesberg og Holmestrand kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Rovvilt
Utvidelse av området for skadefelling av ulv - Drammen, Lier, Øvre Eiker og deler av Asker, Kongsberg og Holmestrand kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 12.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Drammen og Lier kommuner og deler av Asker, Øvre Eiker, Lier og Holmestrand kommuner.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn - Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv vest i Rana kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe 22/23 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv, region 3 22/23 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 3, 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3 Oppland i 2022 - 2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i Surnadal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i Namsskogan/Høylandet kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Øyer og Ringebu kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.05.2022 Rovvilt
Beslutning om områdeavgrensning og varighet for tillatelse til skadefelling av bjørn i Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 Hedmark i 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 02.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 Hedmark i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 02.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemndene i region 4 og 5 02.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.05.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i rovviltregion 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av region 5 – Forollhogna – endring av vilkår
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2022 Rovvilt
Forlenget skadefellingstillatelse på ulv i Løten og flere kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingstillatelse på kongeørn - Hjerttind Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 28.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefellingstillatelse på én gaupe i Porsanger kommune, Reinbeitedistrikt 14 A, Spiertagaisa Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.04.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Vefsn og Grane kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 26.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på gaupe i området Álggašvárri – Tana kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av rovviltregion 5 - Forollhogna
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling ulv- Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.04.2022 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en ulv i deler av Løten, Elverum, stange og Våler
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.04.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv - våren 2022 - hele landet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av rovviltregion 1 Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingstillatelse på en ulv- Ringsaker Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.04.2022 Rovvilt
Beslutning om hiuttak av jerv i Nærøysund eller Høylandet kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.04.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Vefsn og Grane kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 13.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn - Frøya kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 12.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av brunbjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Vefsn og Grane kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 07.04.2022 Rovvilt
Svar på søknad om tillatelse til skadefelling av gaupe - Frostisen reinbeitedistrikt Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 07.04.2022 Rovvilt
Beslutning om uttak av jervehi i Oppdal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.04.2022 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av jerv i deler av Narvik kommune i region 7, Nordland fylke, 1. april 2022 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Rendalen kommune i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.04.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinga skadefelling region 1 for 2022 - 2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 31.03.2022 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av jerv i deler av gamle Nord-Trøndelag vest for E6 og på Fosen-halvøya i region 6
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.03.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022- utvidelse av kvote i rovviltregion 5.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.03.2022 Rovvilt
Vedtak i klagesak om skadefelling av ulv i deler av region 4 og 5, Stange og Nord-Odal samt deler av Eidsvoll Nes Sør-Odal Løten Elverum Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.03.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Luster kommune i rovviltregion 1 Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.03.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.03.2022 Rovvilt
KVOTE FOR BETINGET SKADEFELLING AV BJØRN Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 17.03.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 17.03.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Tana kommune – reinbeitedistrikt 9 Corgas Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 16.03.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på én gaupe i Porsanger kommune, Reinbeitedistrikt 14 A, Spiertagaisa. Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 09.03.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på én gaupe i Tana Kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 09.03.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av gamle Nord-Trøndelag vest for E6 og på Fosen-halvøya i region 6
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.03.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av region i Vestland Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.03.2022 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av jerv i deler av Narvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.03.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) gaupe innenfor deler av Låarte Sijte / Luru reinbeitedistrikt Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 08.03.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.03.2022 Rovvilt
Avslag - søknad om skadefelling av gaupe i Bindal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 02.03.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én gaupe i Børselv, Porsanger kommune 26.02.2022 - 07.03.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 28.02.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Bindal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 18.02.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.02.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i regionene 7 og 8 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.02.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Midt-Gudbrandsdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.02.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv Lesja, Skjåk,, Lom, Vågå - vinter 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.02.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en gaupe i Bardu kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 01.02.2022 Rovvilt
Avslutning av skadefelling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.01.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Tana kommune - Reinbeitedistrikt 9 Corgas Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 31.01.2022 Rovvilt
Avgjørelser av klager om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én gaupe i Børselv i Porsanger kommune 27012022 - 04022022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 26.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Åsnes, Våler, Grue, Nord-Odal, Stange og Løten av 6. juli 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Folldal kommune av 30. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling på jerv i Fjord kommune 15. juli 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.01.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle å felle jerv rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for kvotejakt på gaupe i region 2 for 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.01.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Børselv i Porsanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 11.01.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.01.2022 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Narvik kommune, region 7 - forlenget virketid til 15. februar 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.01.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av region 1 i Vestland Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.01.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av gaupe i Saltdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 06.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i Neiden i Sør-Varanger kommune 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.01.2022 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i region 3, forlengelse til 15. februar 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.01.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Stor-Elvdal kommuner i regionene 3 og 5 - forlengelse til 15. februar 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.01.2022 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av jerv i deler av Steinkjer, Overhalla, Snåsa og Grong kommuner - forlengelse til 15. februar
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.01.2022 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Sunndal, Surnadal, Rindal og Oppdal kommuner - forlengelse til 15. februar 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.01.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 22.12.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 29 Seakkesnjarga Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.12.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Narvik kommune - forlenget virketid til 22. desember 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.12.2021 Rovvilt
Åpner ikke for kvotejakt på gaupe i 2022 - region 4 og 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2021 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe i 2022 - region 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2021 Rovvilt
Åpner ikke for kvotejakt på gaupe i 2022 - region 4 og 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en jerv innenfor deler av Låarte Sijte/Luru reinbeitedistrikt – Snåasen tjïelte/Snåsa og Grong Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.12.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én Ulv i Pasvik i Sør-Varanger kommune 16122021 - 29122021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.12.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klager på vedtak vedrørende skadefelling 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.12.2021 Rovvilt
Vedtak om betinget skadefellingskvote på jerv region 6 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 09.12.2021 Rovvilt
Vedtak om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 06.12.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én Ulv i Pasvik i Sør-Varanger kommune 02122021 - 10122021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.12.2021 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av Snåsa, Steinkjer, Overhalla og Grong kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av Surnadal, Sunndal, Rindal og Oppdal kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om skadefelling av ulv i deler av region 5, Tynset, Tolga og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Os, Tolga og Engerdal kommuner av 16. juli 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Åsnes, Våler, Grue, Nord-Odal og Stange kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i Os og Tolga kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 6 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 2 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 3 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 5 (Hedmark) i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 1 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.11.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Engerdal kommune i rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.11.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Narvik kommune i region 7, utvidet virketid til 15. desember 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.11.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i Øyer-fjellet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.11.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i deler av Rendalen og Engerdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.11.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Lillehammer, Øyer og Gausdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.11.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i november 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommuner i november 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Grong, Steinkjer, Overhalla og Snåsa kommuner i november 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i Trollheimen i november 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i Narvik kommune i november 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.10.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltsregion 6 Midt-Norge i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 27.10.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote og jaktområder for kvotejakt på gaupe i region 3 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 21.10.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om forlenget tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemndene i region 4 og 5 08.10.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om skadefelling av ulv i deler av Tynset, Tolga, Alvdal, Engerdal og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.10.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i området Mattisdalen i Alta Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.10.2021 Rovvilt
Løyve til felling av skadegjerande gaupe i Tingvoll kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 28.09.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Løten, Ringsaker og Hamar kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Steinkjer og Snåsa kommuner 20. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Gudbrandsdal 18. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag om skadefelling av ulv - Engerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 22.09.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Løten, Elverum og Stange kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - skadefelling av 1 jerv i deler av Oppdal kommune 19. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefelling av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.09.2021 Rovvilt
Forlengelse av virketid på skadefellingstillatelse på ulv i deler av Elverum, Hamar, Åmot, Ringsaker, Stor-Elvdal, Lillehammer, Øyer og Stor-Elvdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av gaupe i deler av Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.09.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.09.2021 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Åmot, Stor Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker, Hamar, Lillehammer og Øyer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager over vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.09.2021 Rovvilt
07/21 Lisensjakt jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 09.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 1 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling av jerv i region 6 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse - bjørn - Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 06.09.2021 Rovvilt
Fellingstillatelse på to (2) jerver - Oppdal kommune - 060921 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 06.09.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 060921
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 06.09.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Fauske og Sørfold kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 03.09.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker, Hamar kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.09.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Mattisdalen–Oaggovarri-området –Alta Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.09.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Skjåk og Lom Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.09.2021 Rovvilt
Vedtak kvote lisensfelling av ulv 2021/2022 - region 6 Midt Norge
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 31.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på jerv - Åmotsdalen, Soløyfjellet og Dindalen - Oppdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.08.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner – 310821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelsen på jerv i deler av Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Stor-Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 31.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Tolga, Os og Røros kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Folldal kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 26.08.2021 Rovvilt
Forlenging av løyve til skadefelling av jerv i Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 26.08.2021 Rovvilt
Vedtak om utvida virketid for fellingsløyve på skadegjerande jerv - Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 25.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse - bjørn - Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.08.2021 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Stranda kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 24.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på jerv - Fauske og Sørfold kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 24.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Vestsida beitelag - Lesja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Tynset kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.08.2021 Rovvilt
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 (Hedmark) i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 20.08.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3- vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i Oppland i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 20.08.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Steinkjer og Snåsa kommuner - 20.08.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.08.2021 Rovvilt
Beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 7 og 8 i 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2021 Rovvilt
Gir tillatelse til skadefelling av en (1) jerv - Åmotsdalen - Oppdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.08.2021 Rovvilt
Tillatelse skadefelling av jerv - Reinheimen i Skjåk Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om videre skadefelling på bjørn i beiteområdet til Neiden beitelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag av 26. juli 2021 på søknad om skadefelling vav bjørn i deler av Snåsa kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.08.2021 Rovvilt
Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Stor-Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av 3 jerver i deler av Oppdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) jerver i deler av Oppdal kommune – 170821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Stor-Elvdal Folldal og Alvdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak om skadefelling av bjørn i deler av Røros kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.08.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - bjørn - Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 160821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 16.08.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Steinkjer, Namsos, Overhalla, Grong og Snåsa kommuner - 16.08.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 16.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.08.2021 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 14.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Nesbyen og Flå kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.08.2021 Rovvilt
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Sunndal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 13.08.2021 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Ulvådalen i Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 13.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Fauske og Sørfold kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefelling av bjørn deler av Røros kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.08.2021 Rovvilt
Utvidet kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 5 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 11.08.2021 Rovvilt
Utvidet økonomisk ramme og forlengelse av periode for skadefelling på bjørn i deler av Bardu og Målselv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 11.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage fra NOAH på vedtak om skadefelling av jerv i deler av Fjord kommune i juli 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i beiteområdene til Hovin og Soknedal beitelag – Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på tre (3) jerver i deler av Oppdal kommune – 100821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 100821 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Rovvilt
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.08.2021 Rovvilt
Løyve til skadefelling av jerv i Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 10.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om løyve til felling av skadegjerande jerv i Ulvådalen - Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 06.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte / Snåsa kommune - 040821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 04.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Tynset, Tolga og Rendalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv - Fron, Ringebu, Stor-Elvdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.08.2021 Rovvilt
Vedtak om forlenget virketid for tillatelse til skadefelling av ulv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.08.2021 Rovvilt
Utvidelse av fellingstillatelse på jerv til å gjelde to dyr
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2021 Rovvilt
Utvidelse av skadefellingsområde, virketid og fellingsvederlag - iverksettelse av skadefelling av en gaupe i deler av Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av periode for skadefelling på bjørn i deler av Bardu og Målselv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 02.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av periode for skadefelling av bjørn i Neiden
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 02.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte / Snåsa kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.07.2021 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområdet for skadefelling av ulv i Eidsvoll m.fl. kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.07.2021 Rovvilt
Iverksetting av skadefelling på en gaupe i deler av Nord-Fron og Sel kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.07.2021 Rovvilt
Tillartelse til skadefelling av bjørn - Tolga og Os kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 29.07.2021 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling på en jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Åsnes, Våler, Grue, Nord-Odal og Stange kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2021 Rovvilt
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 27.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos, Overhalla, Grong, Snåsa og Steinkjer kommuner - 27.07.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Rovvilt
Iverksetting av skadefelling av en jerv i deler av Skjåk kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 27.07.2021 Rovvilt
Skadefelling av bjørn i Neiden, Sør-Varanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.07.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 26.07.2021 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling på en jerv i deler av Lom og Vågå
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.07.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingsperiode på bjørn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 26.07.2021 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en gaupe i deler av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 25.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - bjørn - Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 24.07.2021 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en ulv i deler av Stor Elvdal og Åmot kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - vedtak om avslag på søknad om betinget skadefelling av bjørn i deler av region 5, av 9. juni 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 23.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om endret kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i forvaltningsregion 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag fylker) i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 22.07.2021 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde for skadefellingstillatelse på en (1) bjørn gitt 17. juli 2021 - Verdal, Steinkjer og Snåsa kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 21.07.2021 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.07.2021 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Vågå og Lom- utvidelse av fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av rovvilt i region 1 for 2021 - 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Verdal kommune - 17.07.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.07.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Åmotsdalen - Oppdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei gaupe innenfor rovdyravvisende gjerde på Nesset i Lierne kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.07.2021 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Lom og Vågå kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Bardu, deler av Målselv og Salangen kommuner, rovviltregion 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 18.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Engerdal, Alvdal og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Os, Tolga og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.07.2021 Rovvilt
Omgjering av løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 15.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden i Sør-Varanger kommune 16072021-26072021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.07.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Hovin og Soknedal beitelag - Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 14.07.2021 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling jerv i deler av Tynset og Rennebu kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klager på vedtak som gjelder skadefelling av bjørn i region 6, 17. og 24. juni 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om avslag på søknad om felling av bjørn i Snåsa kommune 30. juni 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.07.2021 Rovvilt
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 12.07.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.07.2021 Rovvilt
Forlengelse fellingstillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Tolga, Os og Engerdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle brunbjørn i rovvilt region 5 – i deler av Tynset og Tolga kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.07.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Røros kommune 07.07.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden i Sør-Varanger kommune 08072021-15072021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.07.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 8 i 2021 - utvidelse av kvoten
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.07.2021 Rovvilt
Vedtak om utvidet kvote for betinget skadefelling brunbjørn i region 6 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 06.07.2021 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv - Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 06.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Stange og Løten kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Tynset og Rennebu kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.07.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Bardu, deler av Målselv og Salangen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle brunbjørn i rovvilt region 5 – i deler av Tynset og Tolga kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden i Sør-Varanger kommune 30.06.2021-07.07.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 01.07.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 8 i 2021-utvidelse av kvoten
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingsløyve på skadegjerande jerv i Steindalen - Fjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 30.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn - Snåsa
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 30.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Røros kommune - 29.06.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 29.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 6 i 2021 6 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknader om ekstraordinær skadefelling av jerv i region 7 i 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 28.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Lavangen, Salangen og Bardu kommuner 29.6.2021–6.7.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 28.06.2021 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde - skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Rendalen, Engerdal og Alvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 27.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Bardu og Målselv kommuner 27.6.2021–5.7.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.06.2021 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i den delen av Trollheimen som ligg innafor Sunndal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 25.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - jerv - Narvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Narvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn i deler av Holtålen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Hovin beitelag - Melhus kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.06.2021 Rovvilt
Omgjør vedtak og gir skadefellingstillatelse på en (1) bjørn - Steinkjer - 24. juni 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 24.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei - 1 - gaupe i Finnemarka beitelagsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.06.2021 Rovvilt
Endring av område og vilkår for skadefellingstillatelse på bjørn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 24.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i området Liidnebeahcan varri i Karasjok kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 24.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Saltdal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.06.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.06.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Bardu og Målselv kommuner 22.06-29.06.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 21.06.2021 Rovvilt
Nytt løyve til skadefelling av jerv i Nørdstedalen/Fortunsdalen i Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 20.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Lavangen, Salangen og Bardu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.06.2021 Rovvilt
Kvote for lisensjakt på jerv i region 3/Oppland 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 18.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn - Steinkjer - 17.juni 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Folldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe Nordre Land kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.06.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn, søndre deler av Løten og Elverum Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.06.2021 Rovvilt
8/21 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 11.06.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om områder og fordeling av kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 8 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.06.2021 Rovvilt
Vedtak lisensfelling jerv og ulv 2021 - 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 09.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn ved Bardujord i Bardu kommune 09.06-21.06.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 09.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en ulv i Gjøvik, Søndre land og Nordre land kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Løten kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn på Revholmen i Sør-Varanger kommune 07.06-09.06.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.06.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3- vedtak kvote for betinget skadefelling gaupe 2021/22 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om betinget skadefelling av bjørn- Tynset, Tolga og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.06.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på bjørn i deler av Vågå og Dovre kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på bjørn- Lesja og Dovre kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.06.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i forvaltningsregion 6 (Midt-Norge) i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 03.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på bjørn- Løten og Vang Beitelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.06.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn i rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 02.06.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 02.06.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 02.06.2021 Rovvilt
Utvidelse av skadefellingsområde for ulv gitt 30 mai 2021 i Eidsvoll kommune m.fl.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.06.2021 Rovvilt
Løyve til skadefelling av jerv i Nørdstedalen/Fortunsdalen i Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 02.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Løten kommune - rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Gudbrandsdalen østside i mai 2021 - rovviltregion 3
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på 1 ulv - Fellingsområde Eidsvoll og Nes kommuner øst for Vorma og nord for Glomma, hele Stange og Nord-Odal kommuner, Sør-Odal nord for Glomma.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 31.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i rovviltregion 5 - Ringsaker kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.05.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe og brunbjørn 2021/20222
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.05.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe – Lyngenhalvøya Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 28.05.2021 Rovvilt
Vedtak om skadefelling av 1 gaupe i deler av Øyer kommune i mai 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i rovviltregion 8 - Lainiovuoma sameby - Målselv kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak - skadefelling av ulv i deler av rovviltregion 1, av 16. september 2020 - opprettholdes
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i rovviltregion 5 - Løten kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknader om felling av bjørn i Rendalen kommune - rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote lisensfelling av jerv region 6 Midt Norge 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 26.05.2021 Rovvilt
Vedtak om uttak av jervetispe med valper fra kjent lokalitet NNT-013 i Lierne kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.05.2021 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Rovviltregion 5 - Løten og Vang beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Gudbrandsdal østside, rovviltregion 3
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i Svahken sijte - rovviltregion 5 - Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.05.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Tolga kommune i Rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.05.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i region 1 Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i rovviltregion 5 – Kongsvinger beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.05.2021 Rovvilt
Vedtak om uttak av jervetispe med valper i lokalitet NMR-006 i Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadeforebyggende felling av gaupe - Østre Ullsfjord sankelag - region 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gaupe på Lyngenhalvøya- Region 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadeforebyggende felling av gaupe i Lyngen/Ullsfjord-region 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.05.2021 Rovvilt
Beslutning om uttak av jervetispe med valper fra lokalitet NMR-011 i Surnadal eller Sunndal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn rovviltregion 5 - Odal beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gaupe i Reinbeitedistrikt 19-32T Lakselvdalen-Lyngsdalen Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.05.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn - rovviltregion 5, Løten Stange Våler Åsnes og Nord-Odal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2021 Rovvilt
Beslutning om uttak av jervetispe med valper fra lokalitet NMR-006 i Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.05.2021 Rovvilt
Beslutning om uttak av jervetispe med valper fra lokalitet NMR-011 i Sunndal eller Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.05.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jervetispe med valper i Nordreisa kommune i rovviltregion 8 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.05.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3- vedtak om kvote for betinget skadefelling av bjørn 2021/2022 og lisensfellingskvote 2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2021/22, region 3/Oppland Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv 2021, region 3/Oppland Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3- vedtak kvote for betinget skadefelling ulv 2021/22 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jervetispe med valper i Lebesby kommune i rovviltregion 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.05.2021 Rovvilt
Sak 3/21 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5/Hedmark i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 03.05.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Beaski- Kvitberg- og Riidevarri-området Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.05.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2021-utvidelse av kvote i region 5 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.04.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv - mai 2021 - hele landet Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.04.2021 Rovvilt
Beslutning om uttak av jervetispe med valper på kjent lokalitet i Lesja kommune i 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.04.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.04.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv og ulv i 2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.04.2021 Rovvilt
Beslutning om uttak av jervetispe med valper i Ballangen, Narvik kommune 22. april 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Rendalen kommune i Rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovvilt region 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Tolga og Os kommuner i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jervetispe med valper i Kvænangen kommune i rovviltregion 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.04.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 16.04.2021 Rovvilt
Sak 4/21 - Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 Hedmark i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 16.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe – Burfjorddalen i Kvænangen Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 16.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner - april 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til felling av jervetispe med valper på kjent lokalitet i Narvik kommune 15. april 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.04.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Porsanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn - rovviltregion 5 - Svahken sijte
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Beslutning om uttak av ynglende jerv fra kjent hilokalitet i Ringebu kommune april 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv 1.6.2021-15.2.2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 13.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på en gaupe i deler av Namsos og Overhalla kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 26.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2021–15.2.2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 25.03.2021 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av en gaupe i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 24.03.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gauper Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.03.2021 Rovvilt
Utvidelse av område for skadefelling av gaupe - Saltdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.03.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv -Rakkestad kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.03.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Jakobselv-Varangerbotn Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.03.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Saltdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 19.03.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 14 A, Spiertagaisa Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 18.03.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Namsos og Overhalla kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.03.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Låarte Sijte reinbeiteområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.03.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Østre Sør-Varanger Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 18.03.2021 Rovvilt
Innvilget skadefellingstillatelse på en gaupe i deler Namsos, Steinkjer og Osen kommuner 250221 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.02.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en gaupe i Namsos kommune 220221 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 22.02.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.02.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse - gaupe - Hemnes
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.02.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinær skadefelling på Fosen 15. februar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.02.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om tilleggskvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.02.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Hemnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.02.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på skadefelling av jerv på Fosen i Trøndelag fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.02.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.02.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i Nord-Trøndelag vest for E6 3. februar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.02.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote lisensfelling jerv i Troms, region 8 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.02.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Leirfjord og Hemnes kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 02.02.2021 Rovvilt
Oppheving av vedtak 21. januar 2021 om endring i kvoten for lisensfelling av jerv i region 8 for 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.02.2021 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på kvote for kvotejakt på gaupe i region 2 for 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 3 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på skadefelling av jerv i deler av Reinheimen, Innlandet fylke, 27. januar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefelling av jerv i Lainiovuoma sameby, Buossir/Gassavaggi, Målselv kommune, Troms
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i Trollheimen 25. januar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.01.2021 Rovvilt
Områder for kvotejakt på gaupe og fordeling av kvoten mellom områder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på skadefelling av jerv i deler av Reinheimen, rovviltregion 3
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i Trollheimen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i deler av Namdalen, Trøndelag fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.01.2021 Rovvilt
Ekstraordinært uttak av stasjonær ulv i rovviltregion 1 Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.01.2021 Rovvilt
Tilleggskvote - lisensfelling av jerv i region 7 - Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Vedtak om fordeling av kvote for jakt på gaupe - Nordland Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.12.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om tillatelse til skadefelling av ulv i Åseral kommune m.fl. i Agder av 10. september 2020 og vedtak om endring av geografisk virkeområde for tillatelsen av 15. september 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.12.2020 Rovvilt
Omgjøring av departementets avgjørelser av 23. november 2020 og 11. desember 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 18.12.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av familiegruppe av gaupe i deler av Engerdal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.12.2020 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe i 2021 - region 7 og 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingsløyve på ein ulv i kommunane Fjaler, Hyllestad og Høyanger 15.12.2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 15.12.2020 Rovvilt
Omgjøring av departementets klageavgjørelse av 23. november 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 11.12.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av jerv i region 1 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.12.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.12.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune - forlenget virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.12.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 6 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 3 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 25.11.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 23.11.2020 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.11.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 17.11.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ein ulv i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 17.11.2020 Rovvilt
Vedtak kvotefri gaupejakt i region 1 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 16.11.2020 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe - region 2 - 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 12.11.2020 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.11.2020 Rovvilt
Rovviltnemnd i region 3- vedtak om kvotejakt på gaupe 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 04.11.2020 Rovvilt
Forlenging av betinga skadefellingsløyve på ein ulv frå 3. november 2020 til og med 17. november 2020 i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 02.11.2020 Rovvilt
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt Norge 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 29.10.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.10.2020 Rovvilt
Avgjørelse i 3 klagesaker - vedtak om skadefelling august 2020av jerv i deler av Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.10.2020 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om kvotejakt på gaupe i 2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 16.10.2020 Rovvilt
Forlenging av betinga skadefellingsløyve på ein ulv frå 17. oktober 2020 til og med 2. november 2020 i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 16.10.2020 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.10.2020 Rovvilt
Vedtak om kvote lisensfelling av ulv region 6 Midt Norge 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 09.10.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn - Grong Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 09.10.2020 Rovvilt
Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Lund kommune i Rogaland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 08.10.2020 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 08.10.2020 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - søknad om skadefelling av bjørn i deler av Namsos, Overhalla og Høylandet kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.10.2020 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.10.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i deler av Namsskogan kommune oktober 2020 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 02.10.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ein ulv i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 01.10.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv deler av Alvdal m.fl. kommuner av 20. juli og 3. august 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse av vedtak om tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune av 16. juli 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv deler av Løten m.fl. kommuner av 20. juli 2020 og vedtak om utvidelse av fellingsområde av 23. juli 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv deler av Alvdal m.fl. kommuner av 20. juli og 3. august 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 8 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 25.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Namsskogan kommune september 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Bangdal i Namsos kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Grong og Høylandet kommuner 30 juli 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.09.2020 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse på ulv - deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 24.09.2020 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til felling av skadegjørende ulv i deler av Agder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.09.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling bjørn Høylandet 21.september 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.09.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Løten, Hamar, Elverum og Åmot kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 17.09.2020 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 17.09.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ein ulv i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 16.09.2020 Rovvilt
Endring av geografisk virkeområde for tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Agder gitt 10.09.2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 15.09.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en ulv i Lierne kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.09.2020 Rovvilt
Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal kommuner i Agder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.09.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kongsberg kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Alvdal, Stor-Elvdal, Folldal, og Rendalen kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.09.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Lesja kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.09.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe i deler av Nord-Fron kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.09.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner 04.09.20 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.09.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Gran kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 6 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 03.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om lisensfelling av jerv i region 5 for 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 03.09.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn Namsskogan
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.09.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) gaupe i Modum kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 03.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Grong og Høylandet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak om skadefelling av 1 jerv i deler av Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.09.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage - klage på avslag på søknad om forlenget skadefelling av jerv i Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.09.2020 Rovvilt
Forlenging av betinga skadefellingsløyve på ein ulv frå 2. september 2020 til og med 16. september 2020 i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 01.09.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve jerv Årdal - Lærdal 31.08.2020 - 09.09.2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 31.08.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i Meråker kommune – 290820 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 29.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage – Avslag på søknad om fellingstillatelse på ulv i Trøgstad og omliggende kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage – vedtak om tillatelse til skadefelling av ulv i Ringsaker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage – vedtak om tillatelse til skadefelling av ulv i Folldal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.08.2020 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 28.08.2020 Rovvilt
Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 28.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn - Mykleby beitelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.08.2020 Rovvilt
Lisensjakt jerv og ulv 2020 - 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 27.08.2020 Rovvilt
Vedtak om forlenging av tidsrom og avgrensing av geografisk virkeområde for løyve til felling av jerv som gjer skade på sau i Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 26.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Namsskogan kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad uttak av bjørn på vårsnø i Meråker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.08.2020 Rovvilt
Utvida fellingsløyve på skadegjerande jerv i Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 24.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om forebyggende felling av bjørn i deler av region 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefelling av jerv i Trollheimen i region 6 våren 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad uttak av jerv på Fosenhalvøya, Trøndelag fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage over avslag på søknad om uttak av ynglende jerv i Sjåk kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.08.2020 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 24.08.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Hole, ringerike, Jevbakjer og Lunner kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 23.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe i deler av Nord-Fron kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 22.08.2020 Rovvilt
Løyve til skadefelling av ein jerv i Naddvik sankelag sitt beiteområde i fjellområdet Årdal/Lærdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 22.08.2020 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Øvre Eiker, Drammen og Holmestrand kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 21.08.2020 Rovvilt
Beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 6, 7 og 8 i 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.08.2020 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde - Tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Dovre, Sel, Ringebu, Stor-Elvdal, Folldal, Alvdal og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om å felle gaupe i beiteområdet til Botnedalen veitelag, Tokke Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 20.08.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - jerv - Rana kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Rendalen kommune av 12. juli 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage – Avslag på søknad om fellingstillatelse på ulv i Rakkestad og Halden kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2020 Rovvilt
Kvote for lisensfelling ulv 2020/21, region 3/Oppland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 19.08.2020 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 19.08.2020 Rovvilt
Endring av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Fjord kommune - Overføring av ansvar frå Valldal og Fjørå beitelag til Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 18.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Alvdal, Tolga, Tynset, Rendalen og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.08.2020 Rovvilt
Forlenging av betinga skadefellingsløyve på ein ulv frå 18. august 2020 til og med 1. september 2020 i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 18.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfellng av bjørn i region 3 i 2020.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 17.08.2020 Rovvilt
Forlengelse - Tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal, Folldal, Dovre og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 17.08.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Øvre Eiker, Drammen og Holmestrand kommuner - melding om vedtak Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 16.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Skjåk beitelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.08.2020 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Ulvådalen i Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 14.08.2020 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Steindalen i Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 14.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til å bruke helikopter under skadefelling av ulv i Sør-Fron kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klager over vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 14.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Tokke, Kviteseid, Tinn og Vinje kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 14.08.2020 Rovvilt
Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 Sør-Norge i 2020/2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 13.08.2020 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse på bjørn- deler av Rendalen, Tynset, Tolga, Alvdal og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad fra Løten og Vang Beitelag om ekstraordinært uttak av gaupe Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i Bangdal - Namsos kommune - 9. august 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 11.08.2020 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse på ulv - deler av Rendalen, Tynset, Tolga og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.08.2020 Rovvilt
Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av jerv 2020/2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 10.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Namsskogan kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Sålekinna beitelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal, Folldal, Dovre og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage - Tillatelse til skadefelling av en bjørn i Grong og Høylandet kommuner av 21. juli 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage - Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefelling av binne med unger i Bardu kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 07.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Engerdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.08.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Saltdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 05.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om felling av bjørn i deler av Stor-Elvdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Alvdal, Tolga, Tynset, Rendalen og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Dovre, Sel og Folldal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av bjørn - Selbu kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Tolga, Rendalen, Tynset og Os kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 31.07.2020 Rovvilt
Forlenging av betinga skadefellingsløyve på ein ulv frå 1. august 2020 til og med 17. august 2020 i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 31.07.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om utvida skadefellingsløyve av jerv i Rauma kommune sin del av Reinheimen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 30.07.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klager - vedtak om skadefelling av ulv i området Nannestad, Gjerdrum og Hurdal kommune, de deler av kommunene Eidsvoll og Ullensaker som ligger vest for E6, samt de deler av Nittedal, Gran og Lunner som ligger øst for Rv4.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.07.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Grong og Høylandet kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 30.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Sel kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.07.2020 Rovvilt
Vedtak om tilleggskvote for betinget skadefelling av jerv i 2020-2021 i region 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en gaupe i deler av Åfjord kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 29.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler Lesja kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 29.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Våler, Nord-Odal, Åsnes og Grue – Forlengelse av fellingsperiode
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 29.07.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i Meråker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 28.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på jerv i deler av Skjåk og Lom kommuner - forlengelse av fellingsperiode
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.07.2020 Rovvilt
Utvidelse av område for skadefelling av jerv og gaupe - Narvik
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 28.07.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på jerv i deler av Nord-Østerdal - forlengelse av fellingsperiode
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.07.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ei gaupe frå laurdag 25. juli 2020 til og med fredag 31. juli 2020 i delar av kommunane Kviteseid og Tokke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 27.07.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv – Lesja kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 24.07.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om tillatelse til skadefelling av brunbjørn - Elgå reinbeitedistrikt av 16. juni 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.07.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage vedtak om skadefelling av ulv i deler av Tynset, Tolga, Alvdal, Engerdal og Rendalen kommuner av 14. mai 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.07.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klager på tre vedtak vedrørende skadefelling av ulv i Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron - mai 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.07.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i Bangdal - Namsos kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 23.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Lillehammer og Øyer kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.07.2020 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Ulvådalen i Rauma kommune - retting av faktafeil
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 22.07.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om tillatelse til skadefelling av ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, og Kvinesdal kommuner i Agder av 23. juni 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en (1) bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 22.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en (1) bjørn i deler av Selbu kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 22.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Våler, Nord-Odal, Åsnes og Grue – utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 22.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Skjåk og Lom kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 21.07.2020 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 20.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Våler og Nord-Odal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en bjørn i deler av Rendalen, Tynset, Tolga, Os og Engerdal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 19.07.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på jerv i deler av Nord-Østerdal - utvidelse til å gjelde 2 dyr og forlengelse av fellingsperiode
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.07.2020 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Ulvådalen i Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 17.07.2020 Rovvilt
Oversendelse av klage på avslag på skadefellingstillatelse på ulv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 17.07.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på 1 gaupe i deler av Tokke og Kviteseid kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 17.07.2020 Rovvilt
Skadefelling ulv i Fjaler, Hyllestad og Høyanger
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 17.07.2020 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grong, Namsskogan og Høylandet kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.07.2020 Rovvilt
Fellingstillatelse på gaupe i Saltdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 14.07.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 14.07.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.07.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Folldal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.07.2020 Rovvilt
Tillatelse skadefelling av jerv - Rendalen, Os, Tolga - utvidelse til 2 dyr og forlenget periode
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.07.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu, Tydal, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.07.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om skadefelling av ulv i Stange, Nord-Odal, deler av Løten, Elverum og Nes kommuner - 5. mai 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Ringebu, Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten og Elverum kommuner - forlenget virketid og utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.07.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - jerv og gaupe - Narvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 08.07.2020 Rovvilt
Utvidet fellingsområde - Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Rendalen, Tynset, Tolga, Os
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en bjørn i deler av Tolga, Tynset, Os, Rendalen og Engerdal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.07.2020 Rovvilt
Tillatelse felling skadegjørende ulv i Lund kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 03.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Lund kommune i Rogaland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 03.07.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av ulv i rovviltregion 1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 02.07.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om avslag på søknader om skadefelling av bjørn i Grong og Høylandet kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 02.07.2020 Rovvilt
Endring av geografisk virkeområde for tillatelse til felling av skadegjørende ulv datert 23.06.2020 og endring av vilkår knyttet til samme tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 02.07.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på 1 gaupe i Modum kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 02.07.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ein ulv i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 02.07.2020 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv 2020/2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 01.07.2020 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Eingsaker, Lillehammer, Hamar, Løten og Elverum kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.06.2020 Rovvilt
Endring av geografisk virkeområde for tillatelse til felling av skadegjørende ulv i kommuner i Agder gitt 23.06.2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 29.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Namsskogan kommune - 280620 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 28.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn - Grong kommune - 270620 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.06.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling på ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker, Lillehammer, Hamar, Løten og Elverum – utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn - Grong kommune - 260620 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en ulv – i deler av Tydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og i hele Røros kommune - 240620 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn - Grong kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.06.2020 Rovvilt
Løyve til skadefelling av jerv i Nørdstedalen i Luster kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 24.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Bindal Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 23.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av binne med unge(r) i Bardu kommune 18. juni 2020 - Troms og Finnmark fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.06.2020 Rovvilt
Sak 14/20 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2020-2021 Hedmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 23.06.2020 Rovvilt
Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.06.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker, Lillehammer og Hamar kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 21.06.2020 Rovvilt
Felles avslag på søknader om skadefelling av jerv i deler av region 8 våren 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.06.2020 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfellingskvote for jerv 2020/21 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 19.06.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ein ulv i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 17.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Haustdalen beitelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn - Grong kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.06.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av brunbjørn - Elgå reinbeitedistrikt
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.06.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Øyer, Lillehammer og Ringsaker kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.06.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - deler av Nord- og Sør-Fron kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.06.2020 Rovvilt
Felles avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 6 våren 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Etnedal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknader om ekstraordinært uttak av jerv i Svahken Sijte – region 5 - 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.06.2020 Rovvilt
Felles avslag på søknader om skadefelling av jerv i deler av region 7 våren 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.06.2020 Rovvilt
Kvote for betinga skadefelling av jerv og ulv 2020/2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 10.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn - Grong kommune 10.06.20 - 1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn - Grong kommune - 100620
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om hiuttak av jerv i Stor-Elvdal kommune - region 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på bjørn i Selbu og Tydal kommuner 5. juni 2020 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 09.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om betinget skadefelling av bjørn - Elgå reinbeitedistrikt Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Rana Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 08.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grong kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.06.2020 Rovvilt
Avsla gpå søknad om uttak av bjørn i Selbu og Tydal kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av binne med unger - Åmot kommune - region 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn i Høylandet kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Tynset og Rendalen kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.06.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Løten, Stange m fl kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.06.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ein ulv i Fjaler, Hylestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 03.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingsløyve på jerv ved Kongsøyane i Nørdstedalen i Luster kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 02.06.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerveyngling fra kjent lokalitet II i Rana kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.05.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Åmot kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv i Troms og Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe og brunbjørn 2020/2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Snåsa kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.05.2020 Rovvilt
Vedtak om iverksetting av skadefelling av jerv i deler av Grane og Hattfjelldal kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.05.2020 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2020/2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 28.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2020/2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 28.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om hiuttak av jerv i Skjåk kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av familiegruppe av bjørn i deler av region 6 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2020 Rovvilt
Vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 26.05.2020 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2020 - 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 26.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Rana
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 25.05.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling av jerv i Lebesby kommune i Troms og Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om uttak av bjørn på vårsnø i Meråker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende felling av bjørn i deler av region 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.05.2020 Rovvilt
Forlenget virketid - Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.05.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Saltdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.05.2020 Rovvilt
Forlenging av betinga skadefellingsløyve på ein ulv i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 19.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingstillatelse på kongeørn – Jøvikfjellet i Ullsfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 19.05.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 1- vestland- 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.05.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8- Finnmark- 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.05.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på uttak av jervetispe med valper i kjent hilokalitet i Oppdal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.05.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på uttak av jervetispe og valper i kjent hilokalitet i Rana kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.05.2020 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv - region 2 - 2020/2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 14.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe- region 2 - 2020-2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 14.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv - region 2 - 2020-2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 14.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv - region 2 - 2020-2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 14.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn - region 2 - 2020-2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 14.05.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Ringsaker, Lillehammer og Øyer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.05.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner – utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.05.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Tynset, Tolga, Alvdal, Engerdal og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.05.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på uttak av jervetispe og valper fra kjent ynglehi i Ballangen, Narvik kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.05.2020 Rovvilt
Endring av vilkår for skadefellingsløyve til felling av ulv i rovviltregion 1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.05.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Øyer, Lillehammer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner – utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse av gaupe i Nassa - Bongo/Hætta/Sokki siida Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 12.05.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling på ulv i Stange, Nord-Odal, deler av Løten, Elverum, Eidsvoll og Nes kommuner – forlenget virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.05.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Øyer, Lillehammer og Ringebu kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.05.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ein ulv i Fjaler, Hylestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 10.05.2020 Rovvilt
Skadefellingskvote/lisensfellingskvote brunbjørn 2020/21 - brunbjørn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 08.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling - jerv 2020/21 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 08.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 20/21, region 3/Oppland Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 08.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv20/21, region 3/Oppland Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 08.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Vågå kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på gaupe – Lainiovuoma sameby Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 07.05.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling på ulv i Stange, Nord-Odal, deler av Løten, Elverum, Eidsvoll og Nes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.05.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Løten kommune - region 5 Hedmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.05.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling i Rendalen kommune - Region 5 Hedmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.04.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Kåfjord og Storfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 30.04.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv - mai 2020 - hele landet Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.04.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av ynglende jerv på kjent ynglehi i Surnadal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.04.2020 Rovvilt
Skadefellingsløyve til felling av ulv i rovviltregion 1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.04.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling i Tana kommune-Troms og Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av 2 jerver i deler av Vefsn og Hemnes kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av ynglende jerv fra kjent hilokalitet i Nord-Fron kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2020 Rovvilt
Beslutning om felling av ynglende jerv på kjent hilokalitet i Surnadal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2020 Rovvilt
Beslutning om felling av ynglende jerv på kjent hilokalitet i Sunndal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i deler av Vefsn og Hemnes kommuner - april 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling i Tana kommune-Troms og Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2020 Rovvilt
Fellessak 3/20 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5, 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.04.2020 Rovvilt
Sak 10/20 Vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av bjørn i region 5 Hedmark 2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.04.2020 Rovvilt
Sak 9/20 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark 2020/2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.04.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8- Finnmark- 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.04.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 1- Vestland- 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.04.2020 Rovvilt
Vedtak om betinga kvote for skadefelling av rovvilt i region 1 for 2020-2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 17.04.2020 Rovvilt
Betinget skadefelling av jerv, bjørn og gaupe Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 16.04.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling i Tana kommune-Troms og Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.04.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Flå kommune - rovviltregion 2 Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.04.2020 Rovvilt
Skadefellingsløyve til felling av ulv i rovviltregion 1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.04.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i deler av Bindal og Nærøysund kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.03.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2020-utvidelse av kvote i region 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.03.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i deler av Vefsn og Hemnes kommuner - forlengelse av virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.03.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling av jerv i Engerdal kommune - region 5 Hedmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.03.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Bindal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 17.03.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 17.03.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse av gaupe i reinbeitedistrikt 14 A i Porsanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 17.03.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Bindal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 13.03.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på skadefelling av 2 jerver i deler av Vefsn og Hemnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.03.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Rotsund, Nordreisa kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 13.03.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kongsberg kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.03.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2020-utvidelse av kvote i region 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.03.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på gaupe i Djupvik, Kåfjord kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 02.03.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Tana Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 28.02.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Rana
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 24.02.2020 Rovvilt
Avslag skadefellingssøknad gaupe Porsanger Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 24.02.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Lyngen forlenges
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 19.02.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinær felling av jerv i deler av region 5 Hedmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.02.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag om skadefelling av bjørn i Selbu og Tydal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 17.02.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark 2020 - utvidelse av antall dyr.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.02.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.02.2020 Rovvilt
Ny beslutning om forsøk på uttak av jerv i Vefsn og Hemnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.02.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Lyngen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 12.02.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av jerv i Verdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.02.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse av gaupe i reinbeitedistrikt 14 A i Porsanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 10.02.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på skadefelling av 2 jerver i Vefsn og Hemnes kommuner i 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.02.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på to jerver på Fosen Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 06.02.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en jerv innenfor Luru reinbeitedistrikt Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.02.2020 Rovvilt
Beslutning om forsøk på uttak av jerv i deler av Trøndelag fylke i 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.02.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om skadefelling av ulv i deler av Engerdal - 5 november 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.01.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om avslag på søknad om betinget skadefelling på ulv i Våler kommune - 17. november 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.01.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om avslag på søknad om betinget skadefelling av ulv - Trysil kommune av 5. august 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.01.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om felling av ulv - Rendalen Østfjell Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.01.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 1 i 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.01.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 2 i 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.01.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.01.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Lyngen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 27.01.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8- Finnmark- 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.01.2020 Rovvilt
Klage frå Naturvernforbundet i Agder på vedtak i Rovviltnemnda region 1 om kvotefri jakt på gaupe i 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 06.01.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 31.12.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 1 i 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.11.2019 Rovvilt
Klage vedtak om lisesnfelling av ulv i region 3 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.11.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 6 i 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.11.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 for 2019-2020 Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.11.2019 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag om forlenging av skadefellingsløyve på ulv i kommunane Hyllestad, Fjaler og Høyanger
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.11.2019 Rovvilt
Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.11.2019 Rovvilt
Jakt på gaupe i region 1 i 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 19.11.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av ulv i Våler
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.11.2019 Rovvilt
Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 15.11.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner 14.november 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 14.11.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Grane kommune i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.11.2019 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - vedtak omskadefelling på ulv i deler av Verdal, Meråker, Levanger og Stjørdal kommuner 1. august 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.11.2019 Rovvilt
Avslag på søknad skadefelling gaupe og jerv på Lyngenhalvøya, Storfjord kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 11.11.2019 Rovvilt
Innvilget skadefellingstillatelse på ei gaupe - Trondheim kommune 091119
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 09.11.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 071119
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.11.2019 Rovvilt
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.11.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.11.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Trondheim kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 02.11.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 31.10.2019 Rovvilt
Klage på avslag om forlenging av skadefellingsløyve på ulv 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 25.10.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i ytre Lyngen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 25.10.2019 Rovvilt
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge i 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 24.10.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 241019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.10.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 171019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 17.10.2019 Rovvilt
Nytt avslag - søknad om skadefellingstillatelse på en ulv Sør-Aurdal kommune m fl
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.10.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om forlenging av skadefellingsløyve på ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 15.10.2019 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde for skadefellingstillatelse på to ulver i Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 13.10.2019 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om kvotejakt på gaupe 2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 10.10.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Verdal, Stjørdal og Levanger kommuner 10. oktober 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.10.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Sørfold Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 09.10.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner 02. oktober 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 02.10.2019 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 01.10.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner 26. september 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.09.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisesnfelling av jerv i region 1 i 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.09.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellin av bjørn i Holtålen kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.09.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Verdal, Stjørdal og Levanger kommuner 19. september 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 19.09.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Lokan beitelag i Overhalla kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.09.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på ulv Sør-Aurdal, Nordre Land Etnedal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.09.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral kommuner, Vest-Agder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 17.09.2019 Rovvilt
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.09.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i Selbu kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.09.2019 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i rovviltregion 6 Midt-Norge 2019 - 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 12.09.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner 12. september 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 12.09.2019 Rovvilt
Skadefellingsløyve på ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 11.09.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Etnedal, Sør-Aurdal og Nordre Land kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.09.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 6 i 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.09.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 5 for 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.09.2019 Rovvilt
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.09.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av brunbjørn innenfor det rovviltavvisende gjerdet til Finnskogen beitelag - Grue kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.09.2019 Rovvilt
Sak 6/19 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 06.09.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv - deler av Sel og Dovre kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Lesja kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden – fra 5. september til og med 11. september 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 06.09.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.09.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral kommuner, Vest-Agder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 03.09.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Lesja kommune – forlenget virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.09.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en (1) jerv i deler av Meldal og Rindal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 02.09.2019 Rovvilt
forlenget virketid - skadefellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 02.09.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling på jerv i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 02.09.2019 Rovvilt
Agjørelse i klagesak - søknad om skadefelling av kongeørn på Fosen Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.08.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Nord-Fron og Sel kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.08.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn i Sølendalen hamnelags beiteområde - Rendalen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.08.2019 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 29.08.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Nordre Land, Sør-Aurdal og Etnedal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.08.2019 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av jerv - Hemnes og Vefsn kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 27.08.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Lesja kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.08.2019 Rovvilt
Forlenging skadefellingsløyve jerv - Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 26.08.2019 Rovvilt
Fellingstillatelse på gaupe i deler av Nordre Land, Etnedal og Sør-Aurdal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.08.2019 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage fra Grong kommune på avslag fra Fylkesmannen på søknad om s kadefelling av bjørn i Strompdalen, Namsskogan kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.08.2019 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 23.08.2019 Rovvilt
Forlenget fellingstillatellse på jerv i deler av Skjåk, Lom og Vågå
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.08.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om iverksettelse av skadfllingstillatelse på en ulv i deler av Åmot, Ringsaker, Hamar, Elverum og Stor-Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.08.2019 Rovvilt
FEllingstillatelse på jerv i deler av Lesja Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 22.08.2019 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfellingskvote for ulv 2019/20
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 21.08.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Stange og Løten Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 21.08.2019 Rovvilt
Fellingstillatelse på jerv i deler av Alvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 21.08.2019 Rovvilt
Fellessak 5/19 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i 2019-2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.08.2019 Rovvilt
Forlenget skadefellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.08.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Nord-Fron vestside og Sel vestside Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.08.2019 Rovvilt
Forlenget skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Rendalen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.08.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av bjørn i regionene 6, 7 og 8 i 2019 - utvidelse av kvoten
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2019 Rovvilt
Beslutning om lisensfelling av bjørn i regionene 6, 7 og 8 i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om felling av bjørnebinne med unger i Grong kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2019 Rovvilt
Iverksettelse fellingstillatelse på jerv - Rendalen/Sølendalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.08.2019 Rovvilt
Utvidelse av område for skadefelling av jerv - Hemnes og Vefsn kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 16.08.2019 Rovvilt
Endring av vilkår knyttet til skadefellingstillatelse på en ulv i Vest-Agder gitt av Fylkesmannen i Agder 8. august 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.08.2019 Rovvilt
Ny iverksettelse av skadefellingstillatelse på jerv i Lom og Skjåk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.08.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Storfjellet beitelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.08.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - jerv - Hemnes og Vefsn kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.08.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Verdal og en (1) ulv i deler av Verdal, Meråker, Levanger og Stjørdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.08.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i Verdal kommune og ulv i Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.08.2019 Rovvilt
Fellingstillatelse på bjørn - Rendalen kommune - forlenget virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.08.2019 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - søknad om skadefelling av kongeørn i Nord-Fron kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.08.2019 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - søknad om skadefelling av kongeørn i Nordre Land kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.08.2019 Rovvilt
Ny iverksettelse av skadefellingstillatelse på en jerv N-Fron m fl
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.08.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en jerv i Åfjord, Indre Fosen, Verran, Bjugn og Roan kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 13.08.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn utvides til også å gjelde ulv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 13.08.2019 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 2 Sør-Norge i 2019/2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 12.08.2019 Rovvilt
Utvidet fellingsområde for fellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.08.2019 Rovvilt
Utvidet kvote og økonomisk ramme for fellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.08.2019 Rovvilt
Vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2019 - region 3/Oppland Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 08.08.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.08.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Verdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.08.2019 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Åseral kommuner, Vest-Agder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 08.08.2019 Rovvilt
Fellingstillatelse på èn -1- jerv i Kitdalen beitelag sitt beiteområde, Storfjord kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 08.08.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Melhus kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.08.2019 Rovvilt
Forlenget fellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.08.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn i Sølendalen hamnelags beiteområde, Rendalen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.08.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om skadefellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset og Alvdal kommuner - 19. juni 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.08.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Selbu og Tydal, samt deler av Holtålen og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.08.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Steinkjer kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.08.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om betinget skadefelling av ulv - Trysil kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.08.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Sel og Dovre kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.08.2019 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en jerv i Skjåk kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 02.08.2019 Rovvilt
Løyve til skadefelling av jerv i Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 02.08.2019 Rovvilt
Innvilgelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Verdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 01.08.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en (1) ulv - i deler av Verdal, Meråker, Levanger og Stjørdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 01.08.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvoter for betinget skadefelling av rovvilt i region 1 i 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 31.07.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknader om skadefelling av binne med unger i Grong, Høylandet og Namsskogan kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.07.2019 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde for skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av kommunene Tydal, Selbu, Midtre Gauldal og Holtålen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 29.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Tydal, Selbu, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 28.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Steinkjer kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 28.07.2019 Rovvilt
Ny kvote for betinget skadefelling av gaupe - Rovviltregion 2 - 2019/2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 26.07.2019 Rovvilt
Endring i Fylkesmannens vedtak etter viltloven for iverksatt tillatelse til skadefelling av en (1) ulv - i deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 25.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en jerv i Sølendalen beitelag sitt beiteområde - Rendalen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.07.2019 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en gaupe i deler av Nord-Fron og Sel kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.07.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingstillatelse på gaupe - Lomseggen beitelag - Lom kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden – juli/august 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 25.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn på Skogerøya i Sør-Varanger kommune – Reinbeitedistrikt 4/5B Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 25.07.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en jerv i Sølendalen havnelag sitt beiteområde Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 24.07.2019 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 24.07.2019 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse på bjørn i Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 23.07.2019 Rovvilt
Forlenget skadefellingstillatelse i deler av Nord-Østerdal til 6.8.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.07.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv - Skjåk kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.07.2019 Rovvilt
Fellingstillatelse på to jerver i deler av Tolga, Os og Engerdal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.07.2019 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.07.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av bjørn i regionene 6, 7 og 8 i 2019 - tilleggskvote
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.07.2019 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av gaupe i Kjosen, Drangedal i Telemark Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 22.07.2019 Rovvilt
Utvidet fellingsområde - skadefelling bjørn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 21.07.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en (1) ulv - i deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.07.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.07.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av 1 bjørn - i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner 19. juli 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 19.07.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av én (1) bjørn i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner 18. juli 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 19.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden – juli 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 19.07.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en kongeørn i Åfjord, Osen, Verran, Roan, Indre Fosen og Ørland/Bjugn kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 18.07.2019 Rovvilt
Fellingsløyve skadegjerande jerv, Sunndal kommune - Trollheimen Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 17.07.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn Kappskardet - Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 16.07.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av binne med unger i Grong kommune 13. juli 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.07.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Selbu og Tydal kommuner 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse for bjørn på Skogerøya - Sør Varanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 15.07.2019 Rovvilt
Omgjøring av vedtak og avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Namsskogan kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 12.07.2019 Rovvilt
Forlenget skadefellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.07.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Nord-Fron go Sel kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.07.2019 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 – nytt vedtak om lisensfellingskvote på jerv 2019/2020 Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.07.2019 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde for iverksatt tillatelse til felling av 1 bjørn - Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.07.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn i Tydal kommune 1.juli 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 09.07.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av binne med unger i Grong, Høylandet og Namsskogan kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn – i deler av Namsskogan kommune 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.07.2019 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn – I deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én ulv i området som avgrenses i sør av E 16, i øst av rv. 4, i nord av fv. 180 og i øst Hurdalssjøen, - i deler av Hurdal, Nannestad, Lunner og Gran kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 05.07.2019 Rovvilt
Iverksettelse av betinget skadefelling av en ulv i Tynset m. fl
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.07.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 ulv innenfor deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.07.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse for bjørn i Namsskogan kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.07.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av 1 bjørn – i deler av Snåsa kommune 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.07.2019 Rovvilt
Lisensjakt på jerv og ulv 2019 - 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 02.07.2019 Rovvilt
Fellingstillatelse på en jerv i deler av Ringebu, Sør-fron og Nord-Fron kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 02.07.2019 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - deler av Sør-Aurdal, Nordre Land og Etnedal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 02.07.2019 Rovvilt
Iverksetting av skadefellingstillatelse på en (1) bjørn – i deler av Selbu og Tydal kommuner 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 01.07.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om betinget skadefelling på ulv- Sølendalen havnelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.07.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn - deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.07.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.07.2019 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 ulv innenfor deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.06.2019 Rovvilt
Sak 7/19 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 25.06.2019 Rovvilt
Avslag på ny søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn Nord-Fron/Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.06.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på ulv i region 8 i 2019/2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en kongeørn i deler av Åfjord og Verran kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.06.2019 Rovvilt
Iverksetting av skadefellingstillatelse på ulv i Tinn, Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Drangedal, Bamble og Kragerø Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 24.06.2019 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn – I deler av Snåsa og Steinkjer kommuner 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 23.06.2019 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn – I deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.06.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling på ei gaupe i deler av Trondheim kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 20.06.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én bjørn i området Bugøyfjord-Neiden i Sør-Varanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 20.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknader om ekstraordinære uttak av jerv i region 3, Oppland, i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.06.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 19.06.2019 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - Åmot kommune m.fl
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 19.06.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i Skardmodalen - Hattfjelldal Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 18.06.2019 Rovvilt
Ny iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.06.2019 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv - Rovviltregion 2 - 2019/2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 17.06.2019 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - lisensfellingskvote jerv 2019/20 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 14.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en jerv- Skjåk Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om løyve til skadefelling av kongeørn i Tokke kommune i Telemark Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 14.06.2019 Rovvilt
Forlenget fellingstillatelse av ulv i deler av Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.06.2019 Rovvilt
Fylkesmannen i Troms og Finnmark gir skadefellingstillatelse på én kongeørn på Lyngenhalvøya i Lyngen kommune. Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 12.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5, Hedmark, i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.06.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om ekstra kvoter for lisensfelling av jerv i region 5 (Hedmark) for lisensfellingsåret 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 07.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i deler av region 7, Nordland fylke, i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Snåsa kommune, Trøndelag fylke, i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.06.2019 Rovvilt
Fellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner - utvidet fellingskvote
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende felling av jerv Tana 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 06.06.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse - kongeørn - Nordre Land
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i deler av region 6, Møre og Romsdal og Trøndelag fylker, i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.06.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn - Ringsaker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.06.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Øyer og Ringebu kommuner 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe og brunbjørn 2019/2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.05.2019 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 7 - 2019/2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 29.05.2019 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv 2019/2020 - region 7 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 29.05.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn i Lærdal kommune - Filefjell reinlag Ans Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 29.05.2019 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2019 - 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 28.05.2019 Rovvilt
Vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser for gaupe, jerv og ulv 2019 - 2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 28.05.2019 Rovvilt
Avslag - skadefelling kongeørn - Hemsedal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 28.05.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Alvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.05.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i Tynset kommune – forlenget virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.05.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn i Nord-Fron kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.05.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Filefjell reinlag Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.05.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i Stange, Nord-Odal og deler av Løten, Elverum og Eidsvoll kommuner – forlenget virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.05.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på - 1- ulv i området som omfatter området som ligger sør for E16 fra Grua til Gardermoen, vest for E6 fra Gardermoen til Hvam, nord for Rv 22 til Gjelleråsen og øst for Rv 4 fra Gjelleråsen til E16 ved Grua Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 26.05.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Lesja kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.05.2019 Rovvilt
Fellingstillatelse på ulv i Stange, Nord-Odal og deler av Løten, Elverum og Eidsvoll kommuner – utvidet fellingskvote
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 24.05.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av kongeørn i deler av Hemnes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 23.05.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv - Tynset kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 22.05.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om utvidet kvote for lisensfelling av ulv i region 2 i 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.05.2019 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv Stange, Nord-Odal m. fl.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.05.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling av jerv i Sørreisa kommune -Troms og Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.05.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av jervehi i Innerdalen i Surnadal kommune i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.05.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av jervehi i Trollheimen i Sunndal kommune i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.05.2019 Rovvilt
Skadefellingsløyve på ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 15.05.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Grane kommune i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.05.2019 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv 2019/2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 14.05.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av jervehi i Sunndal kommune sør for Rv 70 i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.05.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv - Rovviltregion 2 - 2019/2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 13.05.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv - Rovviltregion 2 - 2019/2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 13.05.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn - Rovviltregion 2 - 2019/2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 13.05.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv - mai 2019 - hele landet Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.05.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling av jerv i Kvænangen kommune -Troms og Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.05.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av ynglende jerv i Sunndal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.05.2019 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinga skadefelling region 1 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 06.05.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling av jerv i Alta kommune -Troms og Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.05.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling - jerv region 3 2019/20 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 03.05.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling - gaupe -region 3 2019/20 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 03.05.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling - ulv - region 3 2019/20 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 03.05.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling - bjørn - region 3 2019/20 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 03.05.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling av jerv i Nordreisa kommune -Troms og Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2019 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på ei gaupe på Byneset i Trondheim kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 30.04.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling av jerv i Alta kommune -Troms og Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.04.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av jerv i Rauma kommune i 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.04.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av jerv i Sunndal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.04.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av ynglende jerv i Oppdal kommune i april 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.04.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv i deler av region 5-Hedmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.04.2019 Rovvilt
Kvote for betinga skadefelling på jerv og ulv 2019/2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 25.04.2019 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av 1 bjørn i Meråker kommune i april 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.04.2019 Rovvilt
Fellessak 04/19 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2019/2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 12.04.2019 Rovvilt
Sak 6/19 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i Hedmark i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 12.04.2019 Rovvilt
Sak 5/19 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark i 2019/2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 12.04.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling av jerv i Tynset kommune - Hedmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.04.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på utvidet kvote for lisensfelling av jerv i region 3 for 2018-2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 10.04.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling av jerv i Engerdal kommune - Hedmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.04.2019 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av ynglende jerv i Øyer kommune, Oppland fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Troms og Finnmark - 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.04.2019 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på ei gaupe gitt til Låarten sijte i deler av Grong, Lierne og Snåsa kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.04.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Grane og Hattfjelldal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 29.03.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om ekstra kvote for lisensfelling av ulv i region 4 og 5 for lisensfellingsåret 2018/2019 utenfor ulvesonen Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.03.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei gaupe gitt til Låarten Sijte i deler av Grong, Lierne og Snåsa kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.03.2019 Rovvilt
Tilleggskvote for betinget skadefelling av gaupe i region 5, Hedmark fylk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.03.2019 Rovvilt
Endret vedtak om kvote for lisensfelling på ulv i 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 26.03.2019 Rovvilt
Endring av vedtak om kvote for lisesnfelling av ulv 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 26.03.2019 Rovvilt
Tillatelse til felling av jerv i Øvre Anarhohka nasjonalpark - vintern 2019 Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.03.2019 Rovvilt
Beslutning om forsøk på skadefelling av jerv på deler av Fosenhalvøya Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.03.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 201 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.03.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Saltdal og Bodø kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 14.03.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Rana kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 13.03.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Helligskogen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 13.03.2019 Rovvilt
Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 7, Nordland fylke, i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.03.2019 Rovvilt
Forlenging av fellingstillatelse på gaupe i Grane og Hattfjelldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 07.03.2019 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av 1 jerv i deler av Saltfjellet Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.03.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Ballangen og Narvik kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 28.02.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 1 i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 25.02.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Saltdal og Bodø kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 20.02.2019 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av 1 jerv i Bindal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.02.2019 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av 1 jerv i deler av Saltfjellet, Nordland fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.02.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Bindal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.02.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Gildeskål og Meløy kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 18.02.2019 Rovvilt
Forlenging av fellingstillatelse på gaupe i Grane og Hattfjelldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.02.2019 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling gaupe 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.02.2019 Rovvilt
03/19 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 13.02.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe og brunbjørn i 2018-2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 11.02.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Grane og Hattfjelldal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 05.02.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Hattfjelldal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 04.02.2019 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av inntil 2 jerver i deler av Trøndelag og Nordland fylker Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.02.2019 Rovvilt
Klage frå Naturvernforbundet i Agder på vedtak i Rovviltnemnda region 1 om kvotefri jakt på gaupe i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 01.02.2019 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Saltdal og Bodø kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 30.01.2019 Rovvilt
Fellessak 1/19: Ny vurdering av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 30.01.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 25.01.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 7 - Nordland -2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.01.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 7 - Nordland - 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.01.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.01.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av inntil 4 jerver i deler av Trøndelag, rovviltregion 6 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.01.2019 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om utvidelse av lisensfellingskvoten for jerv 2018/19
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 16.01.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lenvik kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 16.01.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling gaupe i Ytre Lyngen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 10.01.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse for ulv - Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 05.01.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om skadefelling av bjørn - Meråker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.12.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skaldefellingstillatelse på en ulv - Ringsaker 2017
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 17.12.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 16.12.2018 Rovvilt
Jakt på gaupe i region 1 i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 14.12.2018 Rovvilt
Utvidet kvote for lisensfelling av jerv i Hedmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 14.12.2018 Rovvilt
Vedtak om kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 10.12.2018 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe i 2019 - region 2, 4, 5, 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.11.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av ulv av eget tiltak - Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.11.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av bjørn i regionene 6, 7 og 8 i 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 20.11.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av jerv i region 6
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 06.11.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedak om lisensfelling av bjørn i region 3
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 05.11.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av bjørn i Holtålen og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.11.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av bjørn i deler av Fosen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.11.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om forlengelse av skadefelling av bjørn i deler av Fosen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.11.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av bjørn i Meråker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.11.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.11.2018 Rovvilt
avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av bjørn i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.11.2018 Rovvilt
Vedtak om kvote for jakt på gaupe region 3/oppland 2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 31.10.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 29.10.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av ulv av eget tiltak - Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.10.2018 Rovvilt
Vetak om kvote for kvotejakt på gaupe vinterne 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 26.10.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av 1 ulv i deler av Oppland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.10.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse for ulv - Fielbmajoga siida Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 22.10.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Etnedal Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.10.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i Indre Fosen Verran og Åfjord kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.10.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Indre Fosen, Åfjord og Verran kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 02.10.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i Våler og tilliggende kommuner i Østfold Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 02.10.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 4 og 5 for lisensfellingsåret 2018/2019 utenfor ulvesonen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 27.09.2018 Rovvilt
Vedtak om lisensfelling av ulv i region 3 i 2018-2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 27.09.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 1 i 2018-2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 27.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefelling på ulv i deler av Midtre Gauldal Holtålen Selbu og Tydal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i Nord-Odal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 26.09.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten og Stange kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en kongeørn i deler av Midtre Gauldal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.09.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en ulv i Hole, Ringerike, Lunner, Jevnaker og Gran kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.09.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på jerv i Sør- og Nord-Fron kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på en brunbjørn - Meråker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.09.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Selbu Tydal Røros Holtålen og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 13.09.2018 Rovvilt
Forlenget fellingstillatelse på ulv i Nord-Østerdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.09.2018 Rovvilt
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.09.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage lisensfelling jerv i region 5 2018-2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.09.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 1 i 2018-2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.09.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 3 i 2018-2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.09.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum,
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.09.2018 Rovvilt
Forlenging av fellingstillatelse på bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 11.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Storfjord kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 11.09.2018 Rovvilt
Utvidelse av kvote for lisensfelling av bjørn i region 6
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i Ringebu Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.09.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse på 1 bjørn - Selbu, Tydal, Holtålen og Midtre Gauldal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 09.09.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Øyer og Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.09.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Trysil kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.09.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av 1 bjørn i deler av Steinkjer og Verdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.09.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv i region 6
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 07.09.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 8 og samarbeidsområdet med Nordland for 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 07.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn i Indre Fosen, Åfjord og Verran kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.09.2018 Rovvilt
Forlenget fellingstillatelse på ulv i Nordmarka
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 07.09.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse av ulv i Nord-Østerdalen - utvidet virketid og økt økonomisk ramme
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Nord-Odal, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2018 Rovvilt
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Åmot, Hamar og Ringsaker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Finndalen i Lom Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 ulv innenfor Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.09.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 ulv innenfor Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av kongeørn området til Digerkampen beitelag i Folldal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.09.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i regiion 7 i 2018-2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 03.09.2018 Rovvilt
Iverksetting av skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Midtre Gauldal kommune 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.09.2018 Rovvilt
Ny iverksettelse av fellingstillatelse i deler av Ringerike, Hole, Jevnaker og Lunner kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 03.09.2018 Rovvilt
Forlenging av fellingstillatelse på bjørn i Hattfjelldal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 31.08.2018 Rovvilt
Søknad om skadefelling av ulv i Aurskog-Høland - melding om vedtak Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 31.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 31.08.2018 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ulv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 31.08.2018 Rovvilt
Forlenging av fellingstillatelse på bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 30.08.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse på 1 bjørn - Selbu kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 30.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn i Sølendalen hamnelags beiteområde, Rendalen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.08.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i Hattfjelldal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 28.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling gaupe i Kvænangen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 28.08.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelset på 1 bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn i august 2018 i Namdalseid kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en ulv i hele Holtålen og Midtre Gauldal kommuner, samt deler av Selbu og Tydal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.08.2018 Rovvilt
Vedtak om iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Nord-Fron og Sør-Fron Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.08.2018 Rovvilt
Vedtak om iverksettelse av fellingstillatelse på en jerv i deler av Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Vang, Nord-Fron, Sør-Fron og Gausdal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.08.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 24.08.2018 Rovvilt
Iverksetting av skadefellingstillatelse på 1 gaupe i deler av Midtre Gauldal kommune 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefelling av bjørn i august 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 23.08.2018 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av bjørn i 2018 - utvidelse av kvote
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 23.08.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på ulv i Nord-Østerdalen – utvidet virketid og økt økonomisk ramme
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.08.2018 Rovvilt
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på jerv innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen – Trysil kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.08.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Nord-Odal, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.08.2018 Rovvilt
Ny forlengelse av fellingstillatelse på ulv i nedre Hallingdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.08.2018 Rovvilt
Nytt skadefellingsløyve på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 22.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i Verdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.08.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling på en bjørn i deler av Øyer, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 21.08.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i øvre Sunndal, løyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 20.08.2018 Rovvilt
Utvidet fellingsområde - skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Nord-Odal, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 19.08.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling på brunbjørn i 2018 - region 6, 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.08.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 17.08.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Indre Fosen, Verran og Åfjord kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 17.08.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på bjørn i Hattfjelldal Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 16.08.2018 Rovvilt
Fellessak 05/18 Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 16.08.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en jerv - Heimfjellet i Lesja kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.08.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag om skadefelling av bjørn - binner med unger - i Trøndelag fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 15.08.2018 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde for iverksatt tillatelse til felling av 1 bjørn - Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.08.2018 Rovvilt
Iverksetting av skadefellingstillatelse på 1 ulv i hele Holtålen og Midtre Gauldal kommuner, samt i deler av Selbu og Tydal kommuner 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.08.2018 Rovvilt
Forlenget og utvidet skadefellingstillatelse på én ulv i deler av Flå, Nes, Gol og Hemsedal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 15.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Stor-Elvdal og Ringebu kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på jerv innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen - Trysil kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.08.2018 Rovvilt
Utvidelse av fellingstillatelse på ulv til å gjelde deler av Gol kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 13.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på jerv i Sølendalen beitelag - Rendalen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.08.2018 Rovvilt
Iversettelse av skadefellingstillatelse på en jerv - Øyer østside Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.08.2018 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisesnfellingskvote på bjørn 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 10.08.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.08.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i hele Indre Fosen, Verran og Åfjord kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Stjørdal og Selbu kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 09.08.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på én ulv i deler av Flå og Nes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 09.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av ulv i Engerdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.08.2018 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse på 2 ulv i Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Alvdal og Tynset kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.08.2018 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av ulv og utvidet fellingsområde - Løten Elverum Stange og Nord-Odal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.08.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Rauma kommune - Reinheimen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 07.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefelling av ulv - Gran, Jevnaker, Lunner, Ringerike, Hole kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av ulv ved Deset i Åmot kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.08.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Elverum, Løten, Hamar og Ringsaker kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.08.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 06.08.2018 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområdet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 06.08.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i Namdalseid, Osen og Flatanger kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.08.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Indre Fosen kommune og deler av Åfjord, Verran og Inderøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.08.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på ulv i Nord-Østerdalen – endret fellingskvote
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.08.2018 Rovvilt
Ny forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Lunner kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.08.2018 Rovvilt
Forlenget virketid fra 2.8.2018 for skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Stange og Elverum kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.08.2018 Rovvilt
Avslag skadefelling ulv Sogn og Fjordane 03082018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 03.08.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om betinget skadefelling av en gaupe i Nord-Aurdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 02.08.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Eidsvoll og hele Stange og Nord-Odal kommuner. Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.08.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på jerv i deler av Rendalen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.08.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på jerv – Saltdal og Bodø Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 31.07.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på jerv i deler av Alvdal og Tynset kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 31.07.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 31.07.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 31.07.2018 Rovvilt
Vedtak om forlenging av tidsrom for løyve til felling av jerv som gjer skade på sau i delar av kommunene Sunndal og Tingvoll
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 30.07.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i juli 2018 - Namdalseid og Osen beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 30.07.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på jerv innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen – Trysil kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.07.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Engerdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.07.2018 Rovvilt
Forlengelse av virketid på iverksatt fellingstillatelse på 1 bjørn i Indre Fosen kommune samt deler av Inderøy og Verran kommuner 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.07.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i Meråker kommune 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.07.2018 Rovvilt
Forlenget virketid for skadefellingstillatelse på en ulv i Nord-Østerdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.07.2018 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 26.07.2018 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling på brunbjørn - binner med unger - i Trøndelag fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.07.2018 Rovvilt
Betinget skadefelling ulv i mai
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 25.07.2018 Rovvilt
Iverksetting av skadefellingstillatelse på 1 ulv i hele Holtålen og Midtre Gauldal kommuner, samt i deler av Selbu og Tydal kommuner 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 25.07.2018 Rovvilt
Vedtak om forlenging av tidsrom for løyve til felling av jerv som gjer skade på sau i delar av kommunane Sunndal og Tingvoll
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 23.07.2018 Rovvilt
Betinget skadefelling jerv, gaupe, bjørn og ulv 18/19 i region 1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 23.07.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 23.07.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Alvdal, Folldal, Stor-Elvdal og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.07.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i B-området i Bardu kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 23.07.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse av en bjørn i deler av Grong, Høylandet og Namsskogan kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 20.07.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Indre Fosen kommune og deler av Inderøy og Verran kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 20.07.2018 Rovvilt
Ny forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Lunner kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.07.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på jerv i deler av Rendalen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.07.2018 Rovvilt
Forlenget virketid for skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Løten, Stange og Elverum kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.07.2018 Rovvilt
Skadefellingsløyve på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 20.07.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Meråker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 19.07.2018 Rovvilt
Skadefelling av jerv i delar av Sunndal og Tingvoll kommunar, løyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 17.07.2018 Rovvilt
Betinget skadefelling jerv, gaupe, bjørn og ulv 18/19 i region 3
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 17.07.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en jerv i deler av Verdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 17.07.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv Jevnaker, Gran, Lunner, Ringerike, Hole
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.07.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv- Etnedal og Nord-Aurdal kommuner (deler av Sør-Aurdal)
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.07.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Selbu kommuner 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 14.07.2018 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde for iverksatt tillatelse til felling av 1 bjørn – i deler av Grong, Høylandet og Namsskogan kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 14.07.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv - Bodø og Saltdal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 13.07.2018 Rovvilt
Forlengelse av virketid for iverksatt fellingstillatelse på 1 bjørn - Indre Fosen, Inderøy og Verran kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 13.07.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Stange og Elverum kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.07.2018 Rovvilt
Forlenget virketid for skadefellingstillatelse på ulv i Nord-Østerdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.07.2018 Rovvilt
Forlenget virketid for skadefellingstillatelse på en jerv innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen - Trysil kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.07.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage betinget skadefelling ulv i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 11.07.2018 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde for iverksatt tillatelse til felling av 1 bjørn - Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 11.07.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.07.2018 Rovvilt
Betinget skadefelling/lisensfeling bjørn region 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 10.07.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på 1 bjørn i deler av Grong og Høylandet kommune 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.07.2018 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse for 1 bjørn - Meråker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.07.2018 Rovvilt
Iverksettelse av fellingstillatelse på ulv - Etnedal og Nord-Aurdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.07.2018 Rovvilt
Ny iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn - Steinkjer kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.07.2018 Rovvilt
Skadefellingsløyve på ulv i Naustdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 07.07.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på inntil 3 jerv i Verdal kommune 2018 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 06.07.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på jerv i Nord-Østerdal - utvidelse av antall dyr
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.07.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn i Nord-Fron kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.07.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på en jerv innenfor det rovviltavvisende gjerdet til Flendalen beitelag i Trysil kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.07.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på bjørn i Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 05.07.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Indre Fosen kommune 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.07.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Holtålen, Midtre Gauldal og Selbu kommuner 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.07.2018 Rovvilt
Ytterligere forlengelse av iverksatt fellingstillatelse for 1 bjørn - Meråker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.07.2018 Rovvilt
Ny forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Lunner kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.07.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i Bardu og Målselv Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 04.07.2018 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde - Skadefelling av en bjørn i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.07.2018 Rovvilt
Utvidelse av kvote for fellingstillatelse på ulv i Nord-Østerdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 02.07.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en bjørn i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.06.2018 Rovvilt
Iverksetting av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Indre Fosen kommune, samt deler av Verran og Inderøy kommuner 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 29.06.2018 Rovvilt
Forlenget virketid for skadefellingstillatelse på en jerv i Nord-Østerdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 29.06.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Stange, Nord-Odal, Eidsvoll, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner - utvidelse av fellingsområde og antall dyr
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 29.06.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Engerdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 29.06.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på en ulv i Nord-Østerdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.06.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Stange, Nord-Odal, Eidsvoll, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner - utvidelse av fellingsområde og antall dyr
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.06.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn – Bardu og Målselv Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 28.06.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Lyngen kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.06.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Stange, Nord-Odal og Eidsvoll kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.06.2018 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse for 1 bjørn - Meråker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.06.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse for gaupe - Flatanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 25.06.2018 Rovvilt
Forlengelse av virketid og område for skadefelling på en jerv i Rendalen, Engerdalen, Alvdal, Tynset, Tolga og Os kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.06.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker, gran og Lunner kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.06.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på en jerv innenfor det rovviltavvisende gjerdet til Flendalen beitelag i Trysil kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.06.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Holtålen, Midtre Gauldal og Selbu kommuner 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.06.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Meråker kommune 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 22.06.2018 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfellingskvote for ulv 2018/19
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 21.06.2018 Rovvilt
Iverksetting av skadefellingstillatelse på 1 ulv i deler av Holtålen og Røros kommuner 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.06.2018 Rovvilt
Ny iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - Jevnaker, Gran, Lunner, Ringerike og Hole kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 21.06.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn i Folldal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 21.06.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse av en bjørn innenfor rovdyravvisende gjerde ved Tunnsjøen i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 20.06.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv i 2018/2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 19.06.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av ulv i 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 19.06.2018 Rovvilt
Fellessak 3/18: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 19.06.2018 Rovvilt
Sak 10/18 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling jerv 2018-2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 19.06.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Åmot, Elverum, Løten, Hamar og Ringsaker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 19.06.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Kakelldalen beitelag - Folldal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 19.06.2018 Rovvilt
Kvote for betimget skadefelling av brunbjørn 2018 - utvidelse av kvote
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.06.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en bjørn innenfor rovdyravvisende gjerde ved Tunnsjøen i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 16.06.2018 Rovvilt
Iversetting av fellingstillatelse for 1 bjørn - Meråker kommune 160602018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 16.06.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.06.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Holtålen og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.06.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelset for 1 bjørn - Indre Fosen, Verran og Åfjord kommune 15062018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.06.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadeforebyggende felling av jervekull i Oppdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.06.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn i Folldal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.06.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en bjørn i deler av Gausdal, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.06.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en bjørn i deler av Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.06.2018 Rovvilt
Tilatelse til skadefelling av jerv i deler av Rendalen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.06.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i Nord-Østerdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.06.2018 Rovvilt
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på jerv innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen - Trysil kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.06.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn innenfor det rovdyravvisende gjerdet til Flendalen beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.06.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 8 og i samarbeidsområdet med Nordland for lisensfellingsperioden 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 13.06.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - i deler av Øyer, Ringebu, Lillehammer, Ringsaker, Løten, Hamar, Åmot og Stor Elvdal kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.06.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn – Bardu kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 13.06.2018 Rovvilt
Ny iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - Jevnaker, Gran, Lunner, Ringerike og Hole kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.06.2018 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfelling av jerv 2018/19
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 11.06.2018 Rovvilt
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på jerv innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen - Trysil kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.06.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på brunbjørn innenfor det rovdyravvisendegjerdet til Flendalen beitelag - Trysil kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.06.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Steinkjer og Verdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.06.2018 Rovvilt
Ny utvidelse av fellingsområde for skadefelling av ulv i Tynset m. fl.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.06.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Namdalseid kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 09.06.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Øyer kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.06.2018 Rovvilt
Oppfølging av søknad om skadefellingstillatelse ulv i Nes, Ullensaker og Sørum kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 08.06.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Hamar, Ringsaker og Løten kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.06.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på ulv Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.06.2018 Rovvilt
Iverksetting av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Midtre Gauldal kommune 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 06.06.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingstillatelse på kongeørn i ytre Lyngen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 05.06.2018 Rovvilt
Iverksetting av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Verdal kommune 2018 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.06.2018 Rovvilt
Tilatelse til skadefelling av jerv innenfor Flendalen rovviltavvisende gjerde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.06.2018 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling på gaupe og brunbjørn i 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.06.2018 Rovvilt
Kvote for betingede skadefellingstillateler på gaupe, jerv og ulv 2018/2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 01.06.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på gaupe innenfor rovviltavvisende gjerde til Finnskogen beitelag i Grue kommune - videreføring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.06.2018 Rovvilt
Endring av vilkår skadefellingstillatelse på en ulv - Jevnaker, Gran, Lunner, Ringerike og Hole kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.06.2018 Rovvilt
Forlenget virketid - tillatelse til skadefelling av inntil 2 ulver i deler av Tynseet, Tolga, Os, Rendalen og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 31.05.2018 Rovvilt
Vedtak om lisensfelling av jerv - region 7 - 2018/2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 30.05.2018 Rovvilt
Kvote for betnget fellingstillatelse - region 7 - jerv og ulv - 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 30.05.2018 Rovvilt
Foreløpig tilbakemelding på søknad om skadefellingstillatelse ulv i Nes, Ullensaker og Sørum kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 28.05.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.05.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - Jevnaker, Gran, Lunner, Ringerike og Hole kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.05.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse på gaupe innenfor rovviltavvisende gjerde til Finnskogen beitelag i Grue kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 26.05.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en ulv i Ringsaker kommune, samt deler av Lillehammer og Øyer kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 26.05.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i region 6 i 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.05.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Nordland fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.05.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i deler av Rendalen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.05.2018 Rovvilt
Utvidelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Tynset, Tolga, Os, Rendalen og Engerdalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.05.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 24.05.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av ulv 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 24.05.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ulv deler av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.05.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på - 1- ulv i området hele Nannestad, Gjerdrum og Hurdal kommune samt de deler av kommunene Eidsvoll, Ullensaker og som ligger vest for E6, samt de deler av Nittedal, Gran og Lunner som ligger øst for Rv4.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 18.05.2018 Rovvilt
Tillatelse- Skadefelling ulv Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 17.05.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland fylke 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.05.2018 Rovvilt
Vedtak om kvoter for betinget skadefelling av store rovdyr i region 2 Sør-Norge 2018-2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 16.05.2018 Rovvilt
Vedtak om kvoter for betinget skadefelling av store rovdyr i region 2 Sør-Norge 2018-2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 16.05.2018 Rovvilt
Vedtak om kvoter for betinget skadefelling av store rovdyr i region 2 Sør-Norge 2018-2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 16.05.2018 Rovvilt
Vedtak om kvoter for betinget skadefelling av store rovdyr i region 2 Sør-Norge 2018-2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 16.05.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingsløyve på kongeørn - Lom kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.05.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på - 1- ulv i området hele Nannestad, Gjerdrum og Hurdal kommune samt de deler av kommunene Eidsvoll, Ullensaker og som ligger vest for E6, samt de deler av Nittedal, Gran og Lunner som ligger øst for Rv4.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 11.05.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Kvænangen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 11.05.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Oppland fylke 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Snåsa, Overhalla og Grong kommuner, Trøndelag fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ynglende jerv i Rana kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.05.2018 Rovvilt
Lisensjakt på jerv og ulv 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 07.05.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på ulv - Brandvald vestside - Kongsvinger og Grue kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.05.2018 Rovvilt
Rovviltnemda region 3, vedtak om kvote for betinget skadefelling på jerv, gaupe, bjørn og ulv 18/19
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 03.05.2018 Rovvilt
Rovviltnemda region 3, vedtak om kvote for betinget skadefelling på jerv, gaupe, bjørn og ulv 18/19 Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.05.2018 Rovvilt
Rovviltnemda region 3, vedtak om kvote for betinget skadefelling på jerv, gaupe, bjørn og ulv 18/19 Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.05.2018 Rovvilt
Rovviltnemda region 3, vedtak om kvote for betinget skadefelling på jerv, gaupe, bjørn og ulv 18/19 Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.05.2018 Rovvilt
Rovviltnemda region 3, vedtak om kvote for betinget skadefelling på jerv, gaupe, bjørn og ulv 18/19 Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.05.2018 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling på ulv - mai 2018 - hele landet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.04.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på ulv i Gammeldalen - Tynset kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.04.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 1 Sogn og Fjordane, Rogaland - 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.04.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av tre gauper, to jerv og to kongeørn – Målselv kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 24.04.2018 Rovvilt
Sak 7-18 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i Hedmark i 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.04.2018 Rovvilt
Sak 6/18 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark i 2018/ 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.04.2018 Rovvilt
Fellessak 1/18 kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.04.2018 Rovvilt
Uttak av jerv etter eget tiltak i deler av region 1 og 2 - Hordaland, Rogaland, Telemark, Aust og Vest-Agder - 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Minnsesund, Eidsvoll kommune 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.04.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv i deler av Trøndelag fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.04.2018 Rovvilt
Vedtak om skadefelling av bjørn i Meråker kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.04.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv i deler av Trøndelag fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.04.2018 Rovvilt
Forlengelse av virketid for iverksatt fellingstillatelse for gaupe - Låarte sijte/ Luru reinbeitedistrikt - Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 12.04.2018 Rovvilt
Vedtak om skadefelling av bjørn i Midtre Gauldal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.04.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av regiopn 1 og 2- 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.04.2018 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av kongeørn i Fagerfjell - Vassbruna i Lenvik kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 10.04.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefelling - gaupe - Grane og Hattfjelldal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 03.04.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse for gaupe Låarte Sijte Luru reinbeitedistrikt i deler av Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.04.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn i Porsanger kommune RBD14A Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 27.03.2018 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av jerv i Øyer kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.03.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse for gaupe Porsanger RBD14 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 26.03.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på gaupe i B-området i Storfjord og Kåfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 19.03.2018 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområde - Skadefelling av gaupe i Porsanger RBD14A
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 16.03.2018 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av gaupe
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 14.03.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse for gaupe - i deler av Vestre Namdal reinbeitedistrikt i kommunenen Overhalla og Namsos
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 14.03.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse for gaupe i Porsanger kommune RBD14A
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 14.03.2018 Rovvilt
Fornying av fellingstillatelse for gaupe - Låarte sijte/ Luru reinbeitedistrikt i deler av Lierne, Grong og Snåsa kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.03.2018 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak – avslag på søknad om fellingstillatelse på kongeørn i område Munkhamran – Altin, Namdalseid kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.03.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.03.2018 Rovvilt
Kvoter for betinga skadefelling jerv og ulv 2018/2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 01.03.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Hattfjelldal og Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 27.02.2018 Rovvilt
Vedtak om betinga kvote for skadefelling av rovvilt i region 1 for 2018/2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 23.02.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse for gaupe - Låarte sijte Luru reinbietedistrikt i deler av Lierne, Grong og Snåsa kommuner 21022018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.02.2018 Rovvilt
Forlenging av fellingsperiode - skadefelling gaupe - Bindal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.02.2018 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.02.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe Midtre Namdal samkommune 16022018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 16.02.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på ei gaupe gitt til Låarte sijte i deler av Lierne, Grong og Snåsa kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.02.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage - avslag på søknad om å felle kongeørn på Jøvikfjellet i Ullsfjord - reinbeitedistrikt 19/32 Lakselvdalen-Lyngsdalen Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.02.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av enkeltdyr av jerv i deler av Trøndelag og Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.02.2018 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av enkeldyr av jerv i deler av Trøndelag og Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.02.2018 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.02.2018 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark 2018 - utvidelse av virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.02.2018 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på jerv i Sør- og Nord-Fron kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.02.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Øyer
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.02.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Grane og Hattfjelldal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 06.02.2018 Rovvilt
Fornyelse av skadefellingstillatelse på ei gaupe - Låarte sijte
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 06.02.2018 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av jerv i deler av Oppland Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.02.2018 Rovvilt
Skadefelling gaupe - Bindal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 02.02.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 02.02.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Verdal kommune 02022018 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 02.02.2018 Rovvilt
Avslag - skadefelling gaupe - deler av Vefsn og Hemnes kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 31.01.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefelling - deler av Bindal og Nærøy
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 30.01.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 3 - Oppland 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 29.01.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 29.01.2018 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.01.2018 Rovvilt
Fornyet skadefellingstillatelse på 1 gaupe - Rømskog kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.01.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse gitt til Låarte Sijte på ei gaupe i deler av Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 19.01.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling gaupe i Lyngen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 19.01.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Bindal og Nærøy
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 12.01.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av vinterbeiteområdet til Tjåehkere sijte Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 11.01.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.01.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i lisensfellingsperioda Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.01.2018 Rovvilt
Løyve til skadefelling av jerv - Røldal - Odda kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 04.01.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på 1 gaupe - Rømskog kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 31.12.2017 Rovvilt
Kvotefri gaupejakt region 1 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 20.12.2017 Rovvilt
Vedr. skadefelling av gaupe i deler av Vefsn og Grane kommuner - utvidelse av fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.12.2017 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - deler av Tysfjord og Ballangen kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.12.2017 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Vefsn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 05.12.2017 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 - 2017/2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.12.2017 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og utenfor revir i 2017-2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.12.2017 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote og område for lisensfelling av ulv i revir i region 4 og 5 i 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og milj