Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2818 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Endringsvedtak - skadefellingstillatelse på to bjørner i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner - 080822
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 08.08.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en jerv i deler av Vågå og Lom kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.08.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på – 1 – bjørn i området Máskevárri, Tana kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 05.08.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på skadefellingstillatelse av bjørn i Sør-Varanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag om skadefelling av bjørnebinne med unger i Sør-Varanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lesja
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.08.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn i deler av Midtre Gauldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 02.08.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingstillatelse på en jerv- Tynset øst beitelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en gaupe i deler av Kongsvinger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner – 010822
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.08.2022 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av jerv i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Lesja kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Lesja kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.07.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner - 250722
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.07.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på -1- bjørn ved Alggašvárri - Tana kommune fra 240722-010822 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.07.2022 Rovvilt
Forlengelse og utvidelse av skadefellingstillatelse - bjørn - Hattfjelldal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Rana kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.07.2022 Rovvilt
Tillatelse - skadefelling av en jerv i deler av Sel , Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Nord-Odal, Stange, Våler, Åsnes, Elverum, Løten og Grue kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) jerv i deler av Rennebu, Midtre Gauldal og Tynset kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.07.2022 Rovvilt
Endringsvedtak - utvidelse av fellingsområde - skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Tolga og Tynset kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 4, 5, 7 og 8 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv våren 2022 - hele landet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvoter for betinget skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn i region 1 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Verdal kommune - 180722
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal og Folldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en (1) bjørn - Snåsa kommune / Snåasen Tjïelte - 15.07.22 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - bjørn - Hattfjelldal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 14.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe i Sør-Aurdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - bjørn - Grane kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 11.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én (1) bjørn i deler av Verdal kommune - 110722
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 11.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Gaudal kommune og deler av Lillehammer og Øyer kommuner. Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling av brunbjørn i region 6, 7 og 8 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.07.2022 Rovvilt
Forlenget skadefellingstillatelse på jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2022/2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 07.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på -1- bjørn ved Sirbma - Tana kommune 07072022-14072022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Lesja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos og Flatanger kommuner – 5.7.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 05.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i Nord-Odal med flere kommuner - utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn - Snåsa kommune / Snåasen Tjïelte - 01.07.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på gaupe - Eidsvoll Sankelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.06.2022 Rovvilt
Eksport