Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2818 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Beslutning om uttak av jerv i deler av Trøndelag fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.04.2018 Rovvilt
Vedtak om skadefelling av bjørn i Meråker kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.04.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv i deler av Trøndelag fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.04.2018 Rovvilt
Forlengelse av virketid for iverksatt fellingstillatelse for gaupe - Låarte sijte/ Luru reinbeitedistrikt - Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 12.04.2018 Rovvilt
Vedtak om skadefelling av bjørn i Midtre Gauldal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.04.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av regiopn 1 og 2- 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.04.2018 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av kongeørn i Fagerfjell - Vassbruna i Lenvik kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 10.04.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefelling - gaupe - Grane og Hattfjelldal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 03.04.2018 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse for gaupe Låarte Sijte Luru reinbeitedistrikt i deler av Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.04.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn i Porsanger kommune RBD14A Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 27.03.2018 Rovvilt
Eksport