Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Dispensasjon til utfrakt av elg med helikopter, Sørvassdal

Vedtak

Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for bruk av jernhest for frakt av felt elg fra jaktfelt Sørvassdalen

 

Vedtak

Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for bruk av helikopter til uttransport av felt elg fra jaktfelt Sørvassdalen

 

Vedtak

Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter til utfrakt av elgslakt i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve. Sørvassdalen, Vefsn kommune, Andersen