Hopp til innholdet

Sak

Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av bjørn i Region 5 Hedmark 2021

Vedtak

Sak 4/21 - Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 Hedmark i 2021

 

Vedtak

Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 (Hedmark) i 2021