Hopp til innholdet

Sak

Delvis innvilget tillatelse til frakt av felt elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Stabbursdalen nord

Vedtak

Delvis innvilget tillatelse til frakt avfelt elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Stabbursdalen nord