Hopp til innholdet

Sak

Reinheimen NP - Finndalen LVO - 2021 - drone leting etter sau

Vedtak

Dispensasjon 2021-2023. Reinheimen NP - Finndalen LVO - bruk av drone i samband med ettersanking av beitedyr.