Hopp til innholdet

Sak

Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe i deler av Kongsvinger kommune

Vedtak

Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe i deler av Kongsvinger kommune