Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Bygland - Ljosland til Josephsbu ved Store Halvorsvann - 5/9 - motorferdsel i SVR - helikopter

Vedtak

Delvis innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Store Halvorsvatn. gnr. 5, bnr. 9. Bygland kommune