Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Utgraving av automatisk fredet kulturminne i Kjellerberget naturminne

Vedtak

Tillatelse til utgraving av automatisk fredet kulturminne i Kjellerberget naturminne