Hopp til innholdet

Sak

Møsvatn Austfjell landskapsvernområde - Krigsskolens søknad om å gjennomføre årlig skimarsj i villreinområde

Vedtak

Møsvatn Austfjell landskapsvernområde - Avslag på Krigsskolens søknad om å gjennomføre årlig skimarsj i villreinområde