Hopp til innholdet

Sak

Avslag på skadefelling av bjørn i Sør-Varanger kommune 03.06.2022

Vedtak

Avslag på søknad om skadefelling av inntil to bjørner i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune