Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Motorferdsel til hytte i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Vedtak

Motorferdsel til hytte i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, dispensasjon