Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Treningsfelt for fuglehunder nord for Vangsåe i Dalsida landskapsvernområde 01.08.-31.08. i 2017-2020 28-06-2017 Dovrefjell nasjonalparkstyre
Åkersvika naturreservat - dispensasjon for bruk av båt og innsamling av vannplanter 28-06-2017 Fylkesmannen i Hedmark
Klage på avslag om riving og oppføring av ny fritidsbolig tas delvis til følge 27-06-2017 Fylkesmannen i Østfold