Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Løyve til linjerydding i Eidesvatnet naturreservat 21-02-2017 Fylkesmannen i Hordaland
Magnilldalen - Busjødalen landskapsvernområde - tillatelse til etablering av vannkum og fremføring av vannledning 21-02-2017 Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Kommersøya naturreservat - søknad om skjøtselshogst - klage på vikår 21-02-2017 Miljødirektoratet