Hopp til innholdet

Miljøvedtaksregisteret vil bli utilgjengelig i en periode på grunn av vedlikehold mellom kl. 16:00 og 20:00 torsdag 26. april.

VIS VEDTAK
VIS KARTLAG
Verneområder
Rovvilt
Utvalgte naturtyper
Prioriterte arter
Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fisk
Artsfredning
Fremmede organismer