Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - Myldingi NR - dispensasjon - kommunene Sel, Nord-Fron og Sør-Fron motorferdsel, bruk av løs hund (spisshund) og viltkamera ved skadefellingsforsøk på jerv 10-08-2022 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Endringsvedtak - skadefellingstillatelse på to bjørner i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner 09-08-2022 Statsforvalteren i Trøndelag
Løyve til utsetting av sitkagran til skogproduksjon, 79/2 Suldal kommune 09-08-2022 Statsforvalteren i Rogaland