Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Atnsjømyrene NR - Avslag - bruk av motorbåt for garnfiske 17-08-2022 Statsforvalteren i Innlandet
Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - tillatelse til montering av solcelleanlegg på 3 utleiehytter - Vingelen Sameie 17-08-2022 Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Motorferdsel traktor, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Hjølmo, utvida tidsperiode, dispensasjon 17-08-2022 Nærøyfjorden verneområdestyre