Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Snøskutertransport av materialer og ved til Kolknutbrakka i Kolknuten naturreservat, dispensasjon 15-03-2024 Statsforvalteren i Oslo og Viken
Innvilga søknad om bruk av snøskuter. Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene landskapsvernområde. 3/18. Bygland kommune. 26-02-2024 Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
Delegert vedtak - Tillatelse - Hersjømyrin NR og Espedalen LVO - motorferdsel vinter - transport til Øyvassosen 26-02-2024 Langsua nasjonalparkstyre