Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Delegert vedtak- Folgefonna nasjonalpark - motorferdsel - helikopter - snøskuter - turisthytta Holmaskjer - Odda/Ullensvang turlag 01-12-2023 Folgefonna nasjonalparkstyre
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i rovviltregion 7, Narvik kommune 01-12-2023 Miljødirektoratet
Motorferdsel knyttet til beitebruk i Trollheimen landskapsvernområde, endringsvedtak 30-11-2023 Verneområdestyret for Trollheimen