Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Forlengelse av tidsperiode for gitt dispensasjon til grunnboring, Åkersvika naturreservat 03-10-2022 Statsforvalteren i Innlandet
Delegert vedtak - Dispensasjon - snøldekt mark - Fiskebu - Angsjøen  03-10-2022 Langsua nasjonalparkstyre
Tillatelse til å innføre skjeggvever (Sporopipes squamifrons) 30-09-2022 Miljødirektoratet