Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote og supplerende kvote for betinget skadefelling av bjørn i region 8 16-07-2024 Klima- og miljødepartementet
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 7 i 2024/2025 16-07-2024 Klima- og miljødepartementet
Innvilga - motorferdsel i SVR - Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde - Bygland 4/1 - Heggland - Steane - Flesjevannsteane - helikopter 16-07-2024 Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane