Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Møsvatn Austfjell landskapsvernområde - Avslag på søknad om oppføring av driftsbu ved Vråsjåen - gbnr. 164/5 - Vinje kommune 08-02-2023 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Bjortjønn fuglefredingsområde - Dispensasjon til oppføring av nytt uthus - gbnr. 138/28 08-02-2023 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Delegert vedtak - Dispensasjon - varetransport Agnsjøene - Langsua np 08-02-2023 Langsua nasjonalparkstyre