Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Snøskutertransport av materialer og ved til Kolknutbrakka i Kolknuten naturreservat, dispensasjon 15-03-2024 Statsforvalteren i Oslo og Viken
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i samband med reparasjonsarbeid på hytte.Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Rolfsbu 64/150. Bergsam AS. Valle kommune 01-03-2024 Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Rimsjøhytta, Vælskardet og Vindlibua - 24-27 - Selbu fjellstyre 01-03-2024 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan