Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Delvis innvilget tillatelse til frakt avfelt elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Stabbursdalen nord 25-09-2021 Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av japanlerk (Larix kaempferi) i på gnr./bnr. 47/24 i Strand kommune, Rogaland fylke 22-09-2021 Miljødirektoratet
Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - barmark - sanering og gjenoppbygging av uthus etter brann - Luseby 46 - Recover Nordic Lillehammer  22-09-2021 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre