Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Innvilga søknad om bruk av snøscooter. Uhomsstøylen , 3/17 .Bygland kommune  17-01-2022 Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
Søknad om dispensasjon til å rive eksisterende og oppføre ny bolig på eiendom gbnr. 87/284 i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, tillatelse 14-01-2022 Statsforvalteren i Oslo og Viken
Dispensasjon for motorferdsel til hytte i Bjugnan - Trollheimen landskapsvernområde 14-01-2022 Verneområdestyret for Trollheimen