Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat- Dispensasjon fra motorferdselforbudet til bruk av snøscooter til privat hytte 24-07-2024 Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Innvilget - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel - helikoptertransport - Schulzhytta - 2024-2025 - Trondhjems turistforening 24-07-2024 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Løyve utsetting fjelledelgran Vormeland 36/2 Hjelmeland 23-07-2024 Statsforvalteren i Rogaland