Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Delegert vedtak - Fregn NR - snødekt mark - transport til hytte - Fjellbu 25-11-2022 Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
Skjøtsel av kulturminne - oppsett av bord og benker - forskyving av tillatelse til bruk av ATV  25-11-2022 Statsforvalteren i Trøndelag
Skjøtsel av kulturminne - oppsett av bord og benker - forskyving av tillatelse til bruk av ATV  25-11-2022 Statsforvalteren i Trøndelag
Skjøtsel av kulturminne - oppsett av bord og benker - forskyving av tillatelse til bruk av ATV  25-11-2022 Statsforvalteren i Trøndelag
Fjerning av gran i Kloppemyrane naturreservat 25-11-2022 Gloppen kommune