Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

28969 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - Myldingi NR - dispensasjon - kommunene Sel, Nord-Fron og Sør-Fron motorferdsel, bruk av løs hund (spisshund) og viltkamera ved skadefellingsforsøk på jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.08.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Stordalen og Jøtebotnen, jordskifte, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 09.08.2022 Verneområder
Løyve til utsetting av sitkagran til skogproduksjon, 79/2 Suldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 09.08.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Endringsvedtak - skadefellingstillatelse på to bjørner i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.08.2022 Rovvilt
Bruk av drone i Øra naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.08.2022 Verneområder
Tillatelse til treningsløp i Ullebergåsen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.08.2022 Verneområder
Tillatelse til utskifting av strømstolper og motorferdsel for gjennomføring i Viksåsen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.08.2022 Verneområder
Delvis innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Store Halvorsvatn. gnr. 5, bnr. 9. Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.08.2022 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner - 080822
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 08.08.2022 Rovvilt
Tillatelse til utgraving av automatisk fredet kulturminne i Kjellerberget naturminne Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 08.08.2022 Verneområder
Eksport