Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

249 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltaksstatus: Stadfestet
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til skadefelling av bjørn i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune, rovviltregion 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne med unger i Sør-Varanger kommune 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 Hedmark i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 02.05.2022 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe i 2022 - region 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2021 Rovvilt
Vedtak om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 06.12.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om forlenget tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Steinkjer og Snåsa kommuner 20. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Gudbrandsdal 18. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - skadefelling av 1 jerv i deler av Oppdal kommune 19. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.09.2021 Rovvilt
Eksport