Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

78 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 1 - Rogaland, Vestland og 10 Agder-kommuner
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv våren 2022 - hele landet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvoter for betinget skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn i region 1 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv - våren 2022 - hele landet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av rovviltregion 1 Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.04.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinga skadefelling region 1 for 2022 - 2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 31.03.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Luster kommune i rovviltregion 1 Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.03.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av region i Vestland Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.03.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av region 1 i Vestland Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.01.2022 Rovvilt
Vedtak i klagesak - skadefelling av ulv i deler av rovviltregion 1, av 16. september 2020 - opprettholdes
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i region 1 Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.05.2021 Rovvilt
Eksport