Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

392 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 3 - Innlandet (24 kommuner, tidl. Oppland)
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv våren 2022 - hele landet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe i Sør-Aurdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Gaudal kommune og deler av Lillehammer og Øyer kommuner. Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Lesja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Marsjødrifta beitelag - Folldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Lom og Skjåk - Liafjellet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i region 3 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Gudbrandsdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Rovvilt
Eksport