Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

674 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 5 - Innlandet (22 kommuner, tidl. Hedmark)
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om fellingstillatelse på en jerv- Tynset øst beitelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en gaupe i deler av Kongsvinger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Tolga og Tynset kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 4, 5, 7 og 8 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv våren 2022 - hele landet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal og Folldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 i 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2022/2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 07.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.06.2022 Rovvilt
Eksport