Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2818 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Porsanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn - rovviltregion 5 - Svahken sijte
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Beslutning om uttak av ynglende jerv fra kjent hilokalitet i Ringebu kommune april 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv 1.6.2021-15.2.2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 13.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på en gaupe i deler av Namsos og Overhalla kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 26.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2021–15.2.2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 25.03.2021 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av en gaupe i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 24.03.2021 Rovvilt
Eksport