Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Søknad om dispensasjon til å rive eksisterende og oppføre ny bolig på eiendom gbnr. 87/284 i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde

Vedtak

Søknad om dispensasjon til å rive eksisterende og oppføre ny bolig på eiendom gbnr. 87/284 i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, tillatelse