Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Motorferdsel til hytte i Bjugnan - Trollheimen landskapsvernområde

Vedtak

Dispensasjon for motorferdsel til hytte i Bjugnan - Trollheimen landskapsvernområde