Hopp til innholdet

Sak

Tillatelse til skadefelling av bjørn i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune, rovviltregion 8

Vedtak

Tillatelse til skadefelling av bjørn i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune, rovviltregion 8

 

Vedtak

Avgjørelse av klage på skadefellingstillatelse av bjørn i Sør-Varanger kommune